Intercollegiale toetsing belangrijk voor herregistratie

  • 27 augustus 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Intercollegiale toetsing is een belangrijk onderdeel van het op peil houden van je deskundigheid. Daarom wordt hier vanaf 1 januari 2016 strenger op gecontroleerd bij herregistratie. Om je te herregistreren in het Verpleegkundig Specialisten Register moet je minimaal een maal per jaar je eigen handelen laten toetsen via intercollegiale toetsing. Dit staat vastgelegd in de beleidsregel voor intercollegiale toetsing.

Neem tenminste twee verslagen van intercollegiale toetsing met eigen casuïstiek op in je portfolio voor de periode vanaf 2013. Wanneer bij de controle van je portfolio geen eigen casuïstiek wordt aangetroffen, kan dit betekenen dat je beperkende voorwaarden krijgt opgelegd bij je herregistratie. Je moet dan alsnog verslagen van intercollegiale toetsing met eigen casuïstiek aanleveren.

Lees meer

Criteria voor intercollegiale toetsing

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.