Informatiebrochure over invoering specialisme AGZ verstuurd

  • 16 november 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

De voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg zijn in volle gang. Deze week ontvangt iedere verpleegkundig specialist een informatiebrochure. Hierin vind je alle belangrijke informatie over de overgang naar het nieuwe specialisme AGZ overzichtelijk op een rij. Ook staat duidelijk aangegeven wat er van je wordt verwacht en waar je aanvullende informatie kan vinden.

Meenemen geaccrediteerde scholing

Bij de invoering van het nieuwe specialisme AGZ blijft je lopende registratieperiode ongewijzigd. Alle deskundigheidsbevordering uit het portfolio van je huidige somatische specialisme wordt omgezet (en dus meegenomen) naar je portfolio van de AGZ.

Tot 2017 was het mogelijk dat bij geaccrediteerde scholing per specialisme een ander puntenaantal werd toegekend. Dit gaat om slechts enkele scholingen die langer dan vier jaar geleden hebben plaatsgevonden. Bij de omzetting van het portfolio naar het specialisme AGZ zal in deze incidentele gevallen het hoogste aantal toegekende uren worden meegenomen. Er zullen dus nooit minder punten worden toegekend.

Aanvullend scholingsprogramma

In november vindt de eerste cursusdag van het aanvullend scholingsprogramma plaats. Inschrijving voor deelname aan het aanvullend scholingsprogramma en praktische informatie zoals de cursusdata of de coulance omtrent de geldigheid van het BLS-certificaat, vind je op de website www.nascholingmanp.nl.