Infographic Bekwaamheid in de toekomst

  • 20 december 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de pilot Bekwaamheid in de Toekomst experimenteert een groep van dertig verpleegkundig specialisten met een nieuwe methode voor herregistratie. Wat was de aanleiding voor de pilot, welke stappen zijn er allemaal genomen de afgelopen jaren en welke worden er nog gezet? Je vindt het allemaal terug in een overzichtelijke infographic.

Bekijk de infographic

Gedurende de jaren na de eerste herregistraties in het Verpleegkundig Specialisten Register ontving de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) diverse signalen dat de huidige herregistratiemethode te veel als een keurslijf wordt ervaren. Ook zou deze methode onvoldoende mogelijkheden bieden om bekwaam te blijven. Op basis van de signalen en wensen van verpleegkundig specialisten zijn er door de jaren heen diverse acties ondernomen en aanpassingen doorgevoerd om VS’en meer ruimte te bieden voor hun persoonlijke ontwikkelbehoefte binnen de herregistratiemethode. De pilot is een logische vervolgstap in dit proces om gehoor te geven aan de wensen en signalen vanuit de verpleegkundig specialisten zelf over de huidige herregistratiemethode. De infographic brengt dit proces duidelijk in kaart en biedt een vooruitblik naar hoe verder na de pilot.

 

Verpleegkundig specialisten zijn nauw betrokken bij dit traject via een klankbordgroep, een nieuw in te richten gebruikersgroep voor het portfolio en via het CSV en de RSV. Op 31 december 2023 eindigt de pilot en worden de eindresultaten geëvalueerd.

  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Bekwaamheid in de Toekomst: nieuwe methode herregistratie

Zelf bepalen wat jij nodig hebt om bekwaam te blijven als verpleegkundig specialist, dat is de kern van de nieuwe herregistratiemethode die ontworpen is binnen het traject Bekwaamheid in de Toekomst.