Herinneringen voor herregistratie niet verzonden

  • 27 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • Verpleegkundig Specialisten

In de eerste helft van 2021 heeft een aantal verpleegkundig specialisten geen herinnering ontvangen over het aflopen van hun registratietermijn. Dit is het gevolg van een probleem bij de invoering van een nieuw automatiseringssysteem.

Door het uitblijven van de herinneringen zijn sommige verpleegkundig specialisten vergeten om op tijd herregistratie aan te vragen. Hierdoor hebben zij een brief ontvangen waarin staat dat zij alsnog herregistratie kunnen aanvragen door het indienen van een zienswijze, omdat anders hun registratie wordt doorgehaald. Dit heeft geleid tot onrust en onzekerheid. De Registratiecommissie betreurt dit en biedt hiervoor haar excuses aan.

De Registratiecommissie was tot voor kort niet op de hoogte van het feit dat de herinneringen niet automatisch werden verstuurd. Inmiddels zijn de problemen opgelost en ontvangen alle verpleegkundig specialisten weer automatisch herinneringen vanaf een half jaar vóór het aflopen van hun registratieperiode.

Verpleegkundig specialisten die – mede als gevolg van het uitblijven van herinneringen – vergeten zijn herregistratie aan te vragen, kunnen altijd contact zoeken met een medewerker van de Registratiecommissie via 030 291 90 50. We helpen alle verpleegkundig specialisten graag bij het (alsnog) aanvragen van herregistratie