Gevraagd: beoordelaars voor de accreditatie van scholing voor de verpleegkundig specialist

  • 14 januari 2016
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Verpleegkundig specialisten volgen binnen hun registratietermijn van vijf jaar tenminste 100 uur geaccrediteerde scholing. De accreditatie van deze scholing wordt verleend door de accreditatiecommissie, die bestaat uit verpleegkundig specialisten. Voor deze accreditatie zijn wij op zoek naar beroepsbeoefenaren die vanuit hun deskundigheid als verpleegkundig specialist op regelmatige basisscholing willen beoordelen.

Elke scholing wordt beoordeeld door twee en in geval van twijfel drie beoordelaars. De criteria waarop wordt beoordeeld zijn onder andere de kwaliteit, het niveau en de relevantie van de scholing voor de beroepsgroep. De beoordeling en accreditatie van scholing verloopt digitaal via PE-online. Via dit systeem is ook direct contact met mede-beoordelaars en de coördinator mogelijk.

Wat vragen we

Praktiserend verpleegkundig specialisten:

  • die enkele uren per week beschikbaar zijn om vanuit huis scholing te beoordelen ten behoeve van de accreditatie voor het verpleegkundig specialist register;
  • uit alle specialismen en expertisegebieden;
    die betrokken zijn bij of affiniteit hebben met de kwaliteit van zorg door of scholing van verpleegkundig specialisten;
  • niet betrokken bij accreditatie als aanbieder van scholing;
  • die na een instructiebijeenkomst bij de V&VN kunnen beoordelen op kwaliteit, relevantie en niveau passend bij de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten.

Wat bieden we

Een interessante mogelijkheid om vanuit huis een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering van jouw eigen beroepsgroep.

Een mondelinge instructie over de wijze van beoordelen, de beoordelingscriteria en beoordeling via PE-online en de mogelijkheid van telefonische en/of digitale begeleiding.
Een plenaire bijeenkomst met medebeoordelaars, leden van de accreditatiecommissie en andere betrokkenen, 1 tot 2 keer per jaar, met als doel het uitwisselen van ervaring, scholing en de verdere ontwikkeling van het accreditatiebeleid.
Een tegemoetkoming van € 5 per beoordeling.

Verdere procedure

Heb je belangstelling. Stuur dan een mailtje met je motivatie en een kort CV (met in elk geval je persoonsgegevens, specialisme, expertisegebied(en) en recente werkervaring) aan: l.maassen@venvn.nl.

Voor meer informatie kun je je wenden tot het bureau registers, per mail (registers@venvn.nl) of telefonisch (030-2919050).

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.