Feestelijke start voor specialisme AGZ

  • 20 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Het nieuwe specialisme AGZ is sinds 1 januari 2021 van kracht. Dit heuglijke feit werd op 14 januari 2021 feestelijk en officieel ingeluid door het CSV en V&VN VS tijdens de webinar Feestelijke start nieuw specialisme AGZ. Gita Gallé, voorzitter van het CSV: “We kijken met trots terug op hoe de nieuwe indeling en het nieuwe specialisme tot stand zijn gekomen. Het was een intensief traject van meerdere jaren. Maar uiteindelijk heeft de samenwerking met alle betrokkenen tot deze prachtige ontwikkeling voor de doelgroep geleid.”

Op 13 juli 2020 gaf de minister voor Medische Zorg akkoord op het nieuwe specialisme en is er door de Registratiecommissie Specialisme Verpleegkunde (RSV) hard gewerkt om alles gereed te maken voor de daadwerkelijk implementatie van het nieuwe specialisme op 1 januari 2021. Gita Gallé: “De rol voor het CSV komt hiermee in dit project tot een einde. Het is nu aan de beroepsgroep om daadwerkelijk een verdere invulling aan het nieuwe specialisme te geven.”

Naast de patiënt staan gedurende hele ziekteproces
De nieuwe indeling en het opgaan van de vier somatische specialismen in het specialisme AGZ is een wens die verpleegkundig specialisten al lang koesterden. Irma de Hoop, voorzitter van V&VN VS: “Patiënten hebben behoefte aan mensen die naast ze staan gedurende het hele ziekteproces. Dat maakt het nieuwe specialisme nu ook formeel mogelijk in de algemene gezondheidszorg, net zoals dat in de geestelijke gezondheidszorg het geval is. Verpleegkundig specialisten GGZ en AGZ kijken samen met de patiënt wat er nodig is, wat kwaliteit van leven inhoudt voor een patiënt en hoe de behandeling hierop aan kan sluiten. Dat verbindt de VS-en AGZ en GGZ. Toch blijven er in diagnostiek en behandelinhoud veel verschillen tussen AGZ en GGZ en daarom ben ik blij dat het toch twee aparte specialisme zijn.”

Mijlpaal
De start van het nieuwe specialisme AGZ is een echte mijlpaal in de geschiedenis van het jonge beroep van verpleegkundig specialist. Om deze mijlpaal te onderstrepen, is een speciaal speldje ontwikkeld voor de VS AGZ en GGZ. De eerste speldjes werden tijdens het webinar door twee verpleegkundig specialisten van het eerste uur, Wim Breeman (VS AGZ) en Ronald Touw (VS GGZ), overhandigd aan de jonge garde, Jasmijn Tissingh (VS AGZ) en Nikki Hendriks (VS GGZ). Zij zijn net klaar met de opleiding.

Alle leden van V&VN VS krijgen dit speldje thuisgestuurd net als het boek ‘Worden wie je bent’. Een boek met verhalen over hoe VS-en naast de patiënt staan en meereizen met de patiënt. Het boek is geschreven op initiatief van Geeske van der Weerd als resultaat van de Leergang Strategie en positionering. In dit boekje vertellen verpleegkundig specialisten hoe de zorg die zij verlenen eruitziet.

Tijdens een interactieve paneldiscussie over onder andere de positie van de verpleegkundig specialist bleek dat er veel bereikt is in de afgelopen 10 jaar. De nieuwe indeling biedt veel mogelijkheden om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij.

De webinar is opgenomen en kun je hier terugkijken.

Naar de webinar