Enquêtes over indeling verpleegkundig specialismen

  • 7 mei 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Het beroep van verpleegkundig specialist is in 2009 ingedeeld in vijf verpleegkundig specialismen met wettelijk beschermde titels. Het College Specialismen Verpleegkunde evalueert deze indeling. Hiervoor peilt het college de mening van verpleegkundig specialisten, verpleegkundig specialisten in opleiding en het werkveld.

De eerste verpleegkundig specialist is in 2009 geregistreerd. Het beroep ontwikkelt zich snel en staat in het centrum van de ontwikkelingen van onze Nederlandse gezondheidszorg. Maar loopt de huidige indeling daar nog wel mee in de pas? En hoe kijken de beroepsgroep en het werkveld aan tegen deze indeling? Om hier antwoord op te krijgen vraagt het college zowel aan verpleegkundig specialisten (in opleiding) als aan instellingen waar een verpleegkundig specialist is of wordt opgeleid een enquête in te vullen.

Evaluatie

De enquête voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundig specialisten in opleiding is hier in te vullen.

Naar alle instellingen waar een verpleegkundig specialist is of wordt opgeleid, is op 7 mei een brief gestuurd. Hierin wordt het leidinggevend orgaan van de organisatie, of iemand ander binnen of buiten het management, met kennis van zaken, namens dit orgaan gevraagd de enquête in te vullen.
De enquête voor instellingen waar verpleegkundig specialisten worden opgeleid of in het verleden zijn opgeleid is hier te vinden.

De enquêtes zijn anoniem. Invullen kan tot 1 juni 2015 en kost ongeveer 5 minuten.

Deze enquêtes zijn niet meer geldig, links zijn daarom verwijderd.

Huidige indeling

Het beroep van verpleegkundig specialist is ingedeeld in vijf verpleegkundig specialismen met de volgende beschermde titels:

  • verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
  • verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

De huidige indeling van de verpleegkundig specialismen heeft in 2009, op verzoek van het college, van de minister van VWS een wettelijke status gekregen. Toen is ook afgesproken dat deze indeling, waar op dat moment nog geen praktijkervaring mee was, na een aantal jaren zou worden geëvalueerd.

Vervolg

Na 1 juni verwerkt het college de resultaten van de enquêtes. Dit is belangrijke input voor de evaluatie van de specialismen. Ook zijn er eerder twee invitationals met stakeholders georganiseerd en hebben collegeleden zelf een achterbanraadpleging gehouden.
Daarnaast kijkt het college naar de landelijke ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg.
Op basis van alle informatie zal later dit jaar een afweging worden gemaakt over wat de beste indeling is: de huidige, een vergelijkbaar alternatief, of een heel andere indeling.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.