Eerste stappen gezet verbetering herregistratie

  • 15 juni 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

De Klankbordgroep Herregistratie heeft in april opgeroepen verbetersuggesties aan te leveren over het herregistratieproces. Zeventien verpleegkundig specialisten hebben gereageerd en gezamenlijk 82 verbetervoorstellen gedaan.


De klankbordgroep bedankt iedereen die suggesties heeft aangeleverd. De reacties zijn besproken en de verbeterpunten zijn in categorieën ingedeeld. Voor het onderdeel intercollegiale toetsing werden de meeste verbetervoorstellen gedaan.

Herregistratie

De komende maanden wordt de communicatie, procedure en regelgeving rondom herregistratie kritisch bekeken en worden verbeteringen, waar mogelijk, direct doorgevoerd. Andere punten worden als advies meegegeven aan de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

Communicatie

Zowel op de website, als in de correspondentie rondom een herregistatieaanvraag kan de communicatie duidelijker. In de afgelopen maanden zijn al diverse verbeteringen doorgevoerd.
"Mijn inziens mag het niet zo zijn dat een dossier wordt teruggezonden of afgekeurd zonder dat er een gerichte toelichting wordt gegeven." aldus een reactie van een verpleegkundig specialist. Inmiddels krijgt iedereen toelichting op maat op het moment dat een portfolio wordt teruggestuurd.

Procedure

Een deel van de reacties betreft het proces van het aanvragen van herregistratie. De klankbordgroep onderzoekt of dit proces versimpeld kan worden en bereidt dit voor voor de RSV. De RSV besluit hier daarna over.

Regelgeving

Er zijn ook verbetersuggesties gedaan die de regelgeving betreffen. Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) gaat over de regelgeving, dus ook hier zal de klankbordgroep advies uitbrengen aan de RSV. De RSV kan dit weer voordragen aan het CSV. Deze formele gang van zaken komt voort uit het wettelijk karakter van de registratie van verpleegkundig specialisten, die is gebaseerd op artikel 14 van de Wet BIG.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.