De vraag van de maand - over opvoeren van ODA

  • 7 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Vorige maand introduceerden we de nieuwe rubriek: ‘de vraag van de maand’. Hierin behandelen we maandelijks een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep. Dit kunnen vragen zijn die gaan over wet- en regelgeving, maar ook over de herregistratie, het opleidingsregister of over de RSV. Deze maand een vraag over het opvoeren van Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA).

“Ik heb in 2017 een overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA) gedaan die niet in de beleidsregel staat die destijds gold, maar wél in de nieuwste beleidsregel (van na 1-7-2019). Mag ik deze activiteit alsnog met terugwerkende kracht opvoeren?”

Alhoewel de RSV zich kan voorstellen dat deze wens er is, vooral als een activiteit een grote toegevoegde waarde heeft gehad, is het antwoord op deze vraag nee. We leggen graag uit waarom.

De reden dat regels niet (nooit) met terugwerkende kracht kunnen gelden, heeft te maken met 'eerlijkheid'. Wanneer we bij jou zouden toestaan dat je een oude activiteit alsnog onder de nieuwe regelgeving mag opvoeren, benadelen we iemand die inmiddels geherregistreerd is en die dat niet kon (en misschien ook zou hebben gewild). Degene die inmiddels is geherregistreerd, zal misschien zeggen: als ik dat geweten had, dan had ik ook nog wel wat op willen voeren.

Om die reden zijn er 'fatsoensregels' opgesteld (ook wel 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' genoemd). In deze 'fatsoensregels' is vastgelegd dat je niet achteraf de spelregels mag wijzigen, juist om te voorkomen dat personen waarover al een besluit is genomen achteraf geconfronteerd worden met nieuwe regels waar zij geen rekening mee hebben kunnen houden. 

Vragen?

Heb jij een vraag die niet in de FAQ wordt beantwoord? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via registers@venvn.nl.