De vios en het praktijkonderwijs

  • 22 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Vanaf het najaar van 2017 kan iedere verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) worden gevraagd om mee te werken aan tussentijds onderzoek naar de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Vanaf dit moment zet de Visitatiecommissie digitale enquêtes in om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van het MANP-praktijkonderwijs in Nederland. Dit is een vorm van tussentijds onderzoek, waar vorig jaar beleid voor is opgesteld op basis van Artikel 19 van het Algemeen Besluit.

De vios kan worden gevraagd een beoordeling te geven van de inhoud van het praktijkonderwijs, de sfeer/het opleidingsklimaat binnen de instelling, en de organisatie van het praktijkonderwijs. De vragenlijst is gebaseerd op de ‘Opleidingsthermometer SPEED’, een gevalideerd instrument dat wordt gebruikt voor evaluatie van medische vervolgopleidingen.

Een link naar de enquête wordt per e-mail aan geselecteerde vios verzonden. Hierbij worden duidelijke instructies gegeven over het inloggen en het invullen. Medewerking aan het tussentijds onderzoek is verplicht. Houd als vios je e-mail dus goed in de gaten.

Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten, kan er dossieronderzoek worden uitgevoerd bij de praktijkinstelling. Zo nodig wordt er ook een enquête uitgezet onder de praktijkopleider(s). Vervolgens wordt beoordeeld of het gewenst is om een praktijkvisitatie uit te voeren.

Vragen over de enquêtes? Deze kunnen worden gericht aan de secretaris van de Visitatiecommissie RSV via visitatie@venvn.nl

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.