CSV: vijf specialismen voor verpleegkundig specialisten gaan over in twee

  • 19 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) neemt het advies over van de stuurgroep Toekomstbestendige Verpleegkundig Specialismen. De indeling van de verpleegkundig specialist gaat over van vijf naar twee specialismen: algemene gezondheidszorg (agz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is het voorstel dat naar de minister voor Medische Zorg en Sport wordt gestuurd.

De titel ‘verpleegkundig specialist’ is sinds 2009 vastgelegd in de Wet BIG. Destijds is gekozen voor een indeling in vijf specialismen, waardoor er officieel vijf titels voor verpleegkundig specialisten zijn. Uit een evaluatie eind 2015 onder verpleegkundig specialisten zelf bleek dat deze indeling niet aansluit bij de praktijk. Daarom is in 2017 door het CSV en V&VN, in samenwerking met de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten, een traject gestart om tot een nieuwe indeling te komen. Het traject is geleid door een stuurgroep onder voorzitterschap van Wilma Scholte op Reimer, bijzonder hoogleraar Complexe Zorg.

Positie verstevigen

De nieuwe indeling moet de positie van de verpleegkundig specialist verduidelijken en verstevigen. De belemmerende vierdeling (intensief, acuut, preventief en chronisch) verdwijnt met de komst van agz en het succesvolle specialisme ggz blijft bestaan. Het regelen van de twee specialismen, op grond van de Wet BIG, geeft een stevige basis aan het beroep. Het ondersteunt een brede inzet van de specialist, die bijdraagt aan de toegankelijkheid van kwalitatief goede zorg. Deze indeling is toekomstgericht doordat er ruimte is voor ontwikkeling. Gita Gallé, voorzitter van het CSV: “Wij zijn erg blij met het advies van de stuurgroep. Er is heel hard gewerkt. Er ligt een goed onderbouwd advies voor een nieuwe indeling in twee specialismen dat bovendien op veel draagvlak kan rekenen.”

Tussen de specialismen agz en ggz wordt wel verschil gemaakt, omdat deze duidelijk een ander zwaartepunt en een andere aanvliegroute hebben. Dit neemt niet weg dat de verpleegkundig specialist agz ook kennis heeft over de psychiatrische aandoeningen en de specialist ggz over somatische aandoeningen. Verpleegkundig specialisten met een agz specialisme kunnen expertise opdoen op het gebied van de ggz als de problematiek van hun patiënten/cliëntenpopulatie hierom vraagt. In bij- en nascholing is dit al goed geregeld, omdat een deel van de scholing ook buiten het eigen specialisme kan liggen.

Vervolg

Als de minister het advies overneemt, worden de competentieprofielen en opleidingen aangepast naar de nieuwe situatie. Vervolgens wordt de nieuwe indeling van de specialismen geïmplementeerd. Onderdeel hiervan is een overgangsregeling voor de huidige somatische specialismen naar het nieuwe specialisme agz. De verwachting is dat de nieuwe indeling pas ingaat vanaf januari 2020. Tot die tijd blijven de huidige specialismen bestaan.

Meer informatie

  • Advies: twee specialismen voor verpleegkundig specialisten in plaats van vijf 
  • Website van V&VN Verpleegkundig Specialisten
  • Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe indeling

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.