Criteria intercollegiale toetsing

 • 4 mei 2015
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

Om geherregistreerd te worden als verpleegkundig specialist moet je gemiddeld 8 uur per jaar deelnemen aan intercollegiale toetsing. Er is een format waarmee je dit kunt vastleggen in je portfolio. Dit format helpt je om op een eenvoudige wijze te voldoen aan de vereisten.

Ongeacht of je gebruik maakt van het format, wordt een verslag altijd getoetst aan de volgende criteria:

 • Is de grootte en samenstelling van de toetsgroep correct?
 • Wordt het eigen handelen jaarlijks getoetst?
 • Zijn in het verslag de volgende elementen terug te vinden:
  • Het handelen van één persoon uit het verleden staat centraal.
  • Er is een duidelijk leerdoel/dilemma/vraagstuk.
  • De toetsgroep heeft de persoon bevraagd en feedback gegeven.
  • De toetsgroep heeft iets geleerd.
  • De individuele deelnemer heeft iets geleerd.

Lees meer over intercollegiale toetsing.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.