Beoordeling en termijnen herregistratie

  • 4 januari 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Om ervoor te zorgen dat er geen willekeur ontstaat in de besluiten over herregistratie, gebruikt de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) een richtlijn bij de beoordeling van een portfolio. Deze richtlijn is te vinden op de pagina Beoordeling. In de richtlijn is te zien welke herregistratiebesluiten worden genomen bij verschillende situaties. De beoordelingscategorieën gelden als richtlijn voor de te nemen herregistratiebesluiten. De Registratiecommissie kan hiervan beargumenteerd afwijken.

Voor alle processen rondom herregistratie, hanteert de RSV termijnen. Deze termijnen zijn gepubliceerd op de pagina Termijnen. Wanneer de RSV meer tijd nodig heeft om een proces af te ronden, ontvangt de betrokkene hierover bericht.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.