Benoeming nieuwe voorzitter Visitatiecommissie RSV

  • 18 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) heeft mw. Janneke van Vliet benoemd als voorzitter van de Visitatiecommissie RSV op woensdag 6 september. Zij zal per 1 januari 2018 het stokje overnemen van huidig voorzitter mw. Els Albersnagel. 

Janneke van Vliet is haar carrière begonnen als verpleegkundige. Daarna heeft zij diverse beleids- en managementfuncties in ziekenhuizen bekleed. Tot haar pensionering deze zomer was zij lid van de Raad van Bestuur van het Bravis Ziekenhuis. Ook was zij van 2002-2009 bestuurslid van beroepsvereniging V&VN. Mw. van Vliet is momenteel voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V. Daarnaast blijft zij aan als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Koninklijke Visio. Onlangs is zij tevens benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut.

De Visitatiecommissie RSV toetst steekproefsgewijs de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen praktijkinstellingen waar verpleegkundigen worden opgeleid tot verpleegkundig specialist. De voorzitter van de Visitatiecommissie RSV speelt een belangrijke rol bij de visitatiegesprekken met verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios), opleiders en management van praktijkinstellingen. Daarnaast draagt de voorzitter bij aan de verdere ontwikkeling van het visitatiebeleid van de RSV.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.