Bekwaamheid in de toekomst

  • 2 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Wat heeft een verpleegkundig specialist nodig om te bepalen wat zij moet doen om bekwaam te blijven? En kan zij dit vertalen naar herregistratie-eisen die passen bij haar persoonlijke situatie? Deze twee vragen staan centraal in de pilot ‘Bekwaamheid in de toekomst’ die in 2023 wordt opgestart.

In de pilot, die in het tweede kwartaal van 2023 start, experimenteert een groep verpleegkundig specialisten met een nieuwe methode voor hun herregistratie. De deelnemende verpleegkundig specialisten voeren aan het begin van hun registratieperiode een zelfassessment uit. Op basis hiervan stellen zij vast wat ze tijdens hun registratieperiode moeten leren en onderhouden om een goede verpleegkundig specialist te blijven. De uitkomsten van het zelfassessment worden voorgelegd aan beroepsgenoten, die hier reflectie en aanvulling op geven. Vervolgens vertaalt de verpleegkundig specialist dit naar een persoonlijk ontwikkelplan voor haar 5-jarige registratieperiode.

Dit is de kern van het experiment dat centraal staat in de pilot. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuwe methodiek, die de verpleegkundig specialist meer ruimte geeft om de herregistratie-eisen af te stemmen op haar persoonlijke beroepssituatie.

In de komende maanden houden we je via nieuwsberichten en nieuwsbrieven op de hoogte over de voortgang en de uitkomsten van de pilot.