Advies verpleegkundig specialisten leidt tot herziening beleid ODA en ICT

  • 17 juni 2019
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

De werkgroep ‘ICT – Moderatoren’ en werkgroep ‘ODA’, bestaande uit verpleegkundig specialisten, hebben ieder advies uitgebracht aan de RSV. De RSV heeft de adviezen van beide werkgroepen overgenomen. De aanbevelingen leiden al op korte termijn (per 1-7-2019) tot wijziging van het beleid van de RSV.

Volledige herziening beleidsregel ODA

Het advies van de werkgroep ODA heeft geleid tot een volledige herziening van de beleidsregel ODA. De activiteiten die zijn gedefinieerd in de bestaande beleidsregel, zijn behouden. Er is daarnaast een groot aantal activiteiten toegevoegd. Naast uitbreiding van het aantal activiteiten, is ook de ‘indeling’ van de activiteiten gewijzigd. De activiteiten zijn in de nieuwe beleidsregel ingedeeld aan de hand van de beschrijving van de VS als ‘T-shaped beroepsbeoefenaar’ uit het nieuwe VS-beroepsprofiel (zie pagina 10-12). Ook is in een aantal gevallen het gevraagde bewijs per activiteit en/of de toekenning van het aantal uren gewijzigd. De nieuwe beleidsregel, alsmede meer informatie over ODA, vind je hier. Alle ODA die hebben plaatsgevonden vóór 1-7-2019 vallen nog onder de bestaande beleidsregel. Alle ODA die plaatsvinden ná 1-7-2019 vallen onder de nieuwe beleidsregel. In het portfolio worden op basis van de gekozen datum bij het opvoeren van de ODA, automatisch de juiste opties getoond.

Eerste aanpassingen in beleidsregel ICT

Naar aanleiding van advies van de werkgroep ‘ICT- Moderatoren’ wordt de gehele ICT-systematiek grondig herzien in 2020. Hierover volgt later dit jaar meer informatie. In haar advies heeft de werkgroep ook aanbevelingen gegeven omtrent de aanpassing van de bestaande eisen voor ICT. In aanloop naar de grote procedurele wijzigingen, heeft de RSV besloten om de wijzigingen in het beleid alvast door te voeren. De wijzigingen kunnen direct voor verduidelijking en administratieve lastenverlichting zorgen. Dit betreft onder andere het schrappen van het vooraf vast te stellen persoonlijke leerdoel van alle deelnemers van de toetsgroep. Vanaf 1-7-2019 geldt dit alleen nog voor de inbrenger. De nieuwe beleidsregel, het aangepaste format en meer informatie over ICT is hier te vinden.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.