Advies: twee specialismen voor verpleegkundig specialisten in plaats van vijf

  • 28 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Op dit moment zijn er op grond van de Wet BIG vijf specialismen voor verpleegkundig specialisten. In de praktijk worden deze lang niet allemaal gebruikt. Daarom is er opnieuw gekeken naar de indeling in specialismen. De stuurgroep ‘Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen’ geeft het advies om er twee specialismen van te maken: algemene gezondheidszorg (agz) en geestelijke gezondheidzorg (ggz).

Wilma Scholte op Reimer, voorzitter van de stuurgroep: “De huidige specialismen zorgen voor onduidelijkheid bij verpleegkundig specialisten zelf, opleiders, werkgevers, andere disciplines en patiënten. Met dit advies blijft het succesvolle ggz-specialisme bestaan en verdwijnt de overlap en onduidelijkheid tussen de andere vier specialismen die allemaal te maken hebben met somatische aandoeningen. We vinden het wel van belang om een onderscheid te maken tussen de geestelijke gezondheidszorg en de algemene gezondheidszorg, omdat het verschillende kennisgebieden met andere zwaartepunten zijn. Het blijft belangrijk dat verpleegkundig specialisten in de algemene gezondheidszorg ook kennis hebben over problematiek in de geestelijke gezondheidszorg en andersom, omdat verpleegkundig specialisten op het grensvlak van de agz en ggz kunnen werken.”

Oplossen belemmeringen

Met het samenvoegen van de vier specialismen wordt een groot deel van de huidige onduidelijkheid weggenomen en het stevig gepositioneerde ggz-specialisme blijft bestaan. In de afgelopen jaren heeft de verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg een stevige, inhoudelijke positie verworven waardoor dit specialisme erkend wordt in het veld. Door het wegnemen van de vierdeling binnen de somatische zorg (preventief, acuut, intensief en chronisch), is geen sprake meer van onderlinge overlap en van schotten.

Breed gedragen

Een belangrijke reden waarom de stuurgroep deze indeling adviseert, is dat verpleegkundig specialisten hier zelf de voorkeur aan geven. Tijdens bijeenkomsten en via de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten zijn verpleegkundig specialisten nauw betrokken. Het beroep verpleegkundig specialist is nog jong. Verpleegkundig specialisten willen ruimte om het beroep verder te ontwikkelen en aan te laten sluiten op toekomstige ontwikkelingen. De conclusie van al deze gesprekken is dat de indeling in deze twee specialismen de meeste ruimte geeft. Andere indelingen leiden al snel tot overlap en knellende kaders.

Vervolg

De projectgroep werkt de komende weken de indeling verder uit door te beschrijven wat onder agz en ggz wordt verstaan. Op 1 december biedt de stuurgroep het advies aan het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) aan. Het CSV is al nauw betrokken bij het traject en ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe indeling. Het CSV brengt daarna advies uit aan de minister van VWS.

Als de minister het advies overneemt worden de competentieprofielen en opleidingen aangepast naar de nieuwe situatie. Vervolgens wordt de nieuwe indeling van de specialismen geïmplementeerd. Onderdeel hiervan is een overgangsregeling voor de huidige somatische specialismen naar het nieuwe specialisme agz. Naar verwachting zal dit in 2020 worden afgerond. Tot die tijd blijven de huidige specialismen bestaan.

Meer informatie

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.