Activiteiten Visitatiecommissie RSV weer opgestart

  • 15 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

De Visitatiecommissie van de RSV is in de afgelopen zomer weer voorzichtig gestart met de organisatie van praktijkvisitaties. De eerste hiervan heeft 1 oktober plaatsgevonden. De RSV had de praktijkvisitaties vanaf maart 2020 stilgelegd vanwege de grote druk op zorginstellingen als gevolg van de pandemie.

De Visitatiecommissie bestaat uit verpleegkundig specialisten met ervaring in opleiden en onderzoekt in opdracht van de RSV de kwaliteit van het MANP-praktijkonderwijs. Het was de bedoeling om in 2020 tien visitaties uit te voeren, maar deze zijn vanwege COVID-19 uitgesteld. De periode zonder visitaties is door de RSV gebruikt voor een herbezinning op de wijze van toezichthouden op de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Een deel van de voorgenomen vernieuwingen worden bij de visitaties dit najaar uitgetest. Zo is er een instrument voor zelfevaluatie ontwikkeld, wat door de praktijkinstelling wordt gebruikt in voorbereiding op de visitatie. Daarnaast wordt tijdens de visitatie de nadruk verlegd van ‘toetsing/controle’ naar het voeren van een advies-/ontwikkelgesprek, met als hoofddoel het stimuleren van een interne verbetercultuur.

Activiteiten Visitatiecommissie Weer Gestart
Het visitatiepanel 1 oktober, bestaande uit (vlnr) Marjolein Schouten (secretaris panel), Rachida Rajai (VS, visitator), Janneke van Vliet (panelvoorzitter en voorzitter Visitatiecommissie), Marije Nijenhuis (VS, visitator), Michelle Dekker (secretaris Visitatiecommissie, aanwezig ter ondersteuning panel)

Hoe werkt een praktijkvisitatie?
Bij een praktijkvisitatie spreekt een visitatiepanel met alle betrokkenen (viossen, praktijkopleiders, leermeesters, management, directie/bestuursleden, vertegenwoordigers opleidingsinstelling, etc.) bij het MANP-praktijkonderwijs binnen een praktijkinstelling. Meer informatie vind je op de pagina Visitaties.

Rekening houden met corona-ontwikkelingen
De Visitatiecommissie houdt in de vormgeving en planning van de komende visitaties uiteraard rekening met de dan geldende COVID-maatregelen en gevolgen van het toenemende aantal besmettingen.