Accreditatiecommissie zoekt leden met hart voor deskundige verpleegkundig specialist

 • 2 mei 2011
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

In verband met een grote toename van het aantal accreditatieaanvragen bij het register voor verpleegkundig specialisten is V&VN op zoek naar nieuwe leden voor de Accreditatiecommissie. De Accreditatiecommissie beoordeelt het scholingsaanbod voor verpleegkundig specialisten. Het betreft hierbij het aanbod van bij- en nascholingen, congressen, symposia en inmiddels ook cycli van refereerbijeenkomsten en klinische lessen. Ook bespreekt de commissie diverse vraagstukken ter verbetering van het proces van accreditatie.

Over de Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie is verantwoordelijk voor:

 • Het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten.
 • Het opstellen van adviezen in het kader van het accreditatiebeleid.
 • Doorontwikkelen van eenduidige toetsingskaders.

De Accreditatiecommissie bestaat uit verpleegkundig specialisten. Een Accreditatiecommissielid wordt door het bestuur van V&VN benoemd voor de duur van 3 jaar. Herbenoeming is hierna mogelijk. De Accreditatiecommissie vergadert gemiddeld zes keer per jaar in Utrecht. Deels vindt het beoordelen van de accreditatiedossiers en steekproefdossiers binnen de vergadering plaats en deels vindt dit buiten de vergaderingen plaats.

Meer informatie over de accreditatiesystematiek is hier te vinden.

Het profiel

Een lid van de Accreditatiecommissie dient:

 • verpleegkundig specialist te zijn (wij zijn met name op zoek naar verpleegkundig specialisten met specialisme Preventieve Zorg, Chronische Zorg of GGZ)
 • op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de kwaliteit van opleidingen;
 • gemiddeld zes keer per jaar beschikbaar te zijn voor het beoordelen van dossiers of
 • anderszins beschikbaar zijn voor het leveren van input op nieuwe ontwikkelingen binnen de accreditatiesystematiek


Vacatiegeld

Voor het bijwonen van vergaderingen geldt een vaste vergoeding. Daarnaast vergoedt V&VN reiskosten op basis van € 0,19 cent per kilometer of op basis van OV 2de klas.

Interesse?

Heb je interesse om zitting te nemen in de Accreditatiecommissie en voldoe je aan het profiel, stuur dan digitaal je motivatie en CV naar de secretaris van de Accreditatiecommissie: i.lubberink@venvn.nl. Doe dit uiterlijk maandag 23 mei a.s. Ook voor vragen kun je terecht op dit mailadres of kun je bellen met Irene Lubberink (030) 291 90 10.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.