Accreditatie aanvragen voorafgaand aan scholing

  • 8 juli 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Vanaf 1 januari 2016 moeten accreditatieaanvragen voor het Verpleegkundig Specialisten Register voorafgaand aan een scholing worden ingediend. Als de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt deze niet meer in behandeling genomen.

Nu is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht accreditatie aan te vragen voor het Verpleegkundig Specialisten Register. Voor het Kwaliteitsregister V&V is dit al jaren niet toegestaan. Alle deelnemers aan scholing moeten voor aanvang van de scholing in de scholingsagenda van het register kunnen zien of deze geaccrediteerd is en voor hoeveel punten.

De ingangsdatum van dit besluit is een jaar verschoven, zodat aanbieders van scholing ruim de tijd hebben hier op te anticiperen. Vanaf 1 januari 2016 kan bij beide registers niet met terugwerkende kracht accreditatie worden aangevraagd.

Meer informatie over accreditatie voor het Verpleegkundig Specialisten Register
Meer informatie over accreditatie aanvragen voor het Kwaliteitsregister V&V en de criteria

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.