Aanvragen AGB-code alleen via Vektis

  • 7 maart 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Onlangs heeft de RSV het signaal ontvangen dat er partijen bestaan die onterecht aangeven (tegen betaling) een ABG-code aan te kunnen vragen voor zorgverleners.

Graag wijzen we je erop dat het aanvragen van een AGB-code uitsluitend mogelijk is bij de verstrekker van de AGB-code, Vektis. Vektis werkt niet samen met andere partners en is de enige organisatie in Nederland die AGB-codes mag uitgeven. Daarnaast is het aanvragen van een AGB-code altijd kosteloos.

Het aanvragen van een AGB-code kan via de website www.vektis.nl/agb-register/agb-code-aanvragen. Na het indienen van de aanvraag en het toesturen van de bewijsstukken ontvangt de zorgverlener een ontvangstbevestiging. Binnen 5 werkdagen zal er vervolgens ook een reactie komen op de aanvraag in de vorm van een AGB-code of een verzoek om meer informatie.