Aanpassen oude ICT-verslagen niet verplicht

  • 3 februari 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Oude verslagen van intercollegiale toetsing (ICT) hoeven nooit te worden aangepast aan nieuwe regelgeving of nieuwe formats. Ieder ICT-verslag wordt altijd getoetst aan vaste criteria die geldig waren toen de ICT plaatsvond. Overigens zijn de criteria sinds 2013 niet meer gewijzigd.

Sinds 1 september 2016 geldt wél de regel dat ieder ICT-verslag moet worden aangeleverd in het vaste RSV-format voor verslaglegging. Maar deze regel is dus alleen van toepassing op ICT's die plaatsvonden ná 1 september 2016.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.