60 uur ODA

  • 25 november 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Volgens de formele beleidsregel mag je jaarlijks maximaal 12 uur aan overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) opvoeren. Maximaal telt per registratieperiode van vijf jaar 60 uur ODA mee voor herregistratie.

In de praktijk wordt bij de beoordeling van portfolio's in het kader van herregistratie niet getoetst of iemand maximaal 12 uur ODA per jaar had opgevoerd. Daarom is nu formeel besloten om het maximum van 12 uur per jaar los te laten.

De regel dat per registratieperiode van 5 jaar maximaal 60 uur ODA meetelt voor herregistratie, blijft wél gehandhaafd.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.