Op deze pagina zijn de oude Besluiten en beleidsregels terug te lezen. Alle oude regelgeving blijft van toepassing op de periode tot aan het moment waarop de nieuwe regelgeving van kracht is geworden. Nieuwe regelgeving is van toepassing op de periode nadat de nieuwe regelgeving van kracht is geworden.

Algemeen besluit

Algemeen
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde 2016
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde 2008

Specifieke besluiten
Specifiek Besluit chronische zorg bij somatische aandoeningen
Specifiek Besluit preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Besluit verpleegkundig specialisme acute zorg bij somatische aandoeningen 2008
Besluit verpleegkundig specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen 2008
Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg 2008

Oude beleidsregels

Registratie
Beleidsregel Overgang specialisme AGZ
Registratie algemeen 2016
Registratie algemeen 2015
Beleidsregel Doorhaling van registratie tot 2024

Herregistratie
Coulanceregeling wegens COVID-19
Herregistratie algemeen 2016
Herregistratie algemeen 2014
Herregistratie onder beperkende voorwaarden
Individueel scholingsprogramma 2013
Individueel scholingsprogramma 2017

Werkervaring
Werkervaring algemeen
Werkervaring gelijkgestelde werkzaamheden
Werkervaring verblijf in buitenland

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering algemeen
Bij- en nascholing 2016
Bij- en nascholing 2013
Intercollegiale toetsing 2019
Intercollegiale toetsing 2016
Intercollegiale toetsing 2014
Intercollegiale toetsing 2023
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2013
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2016
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2019
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2023

Erkenning
Afgifte erkenningen cursorisch onderwijs
Afgifte erkenningen praktijkopleiding en inschrijving VSio
Erkenning praktijkopleider
Kwaliteitsborging cursorisch onderwijs en praktijkopleiding
Kwaliteitstoetsing cursorisch onderwijs en praktijkopleiding
Praktijkopleidingsplaats
Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ 
Gemandateerd beheerder 2023

Visitatie
Visitatie praktijkinstellingen