Op deze pagina zijn de oude Besluiten en beleidsregels terug te lezen. Alle oude regelgeving blijft van toepassing op de periode tot aan het moment waarop de nieuwe regelgeving van kracht is geworden. Nieuwe regelgeving is van toepassing op de periode nadat de nieuwe regelgeving van kracht is geworden.

Algemeen besluit

Algemeen
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde 2016
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde 2008

Specifieke besluiten
Besluit verpleegkundig specialisme acute zorg bij somatische aandoeningen 2008
Besluit verpleegkundig specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen 2008
Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg 2008

Oude beleidsregels

Registratie
Registratie algemeen 2016
Registratie algemeen 2015

Herregistratie

Coulanceregeling wegens COVID-19
Herregistratie algemeen 2016
Herregistratie algemeen 2014
Herregistratie onder beperkende voorwaarden
Individueel scholingsprogramma 2013
Individueel scholingsprogramma 2017

Werkervaring
Werkervaring algemeen
Werkervaring gelijkgestelde werkzaamheden
Werkervaring verblijf in buitenland

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering algemeen
Bij- en nascholing 2016
Bij- en nascholing 2013
Intercollegiale toetsing 2019
Intercollegiale toetsing 2016
Intercollegiale toetsing 2014

Intercollegiale toetsing 2023

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2013

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2016

Erkenning
Afgifte erkenningen cursorisch onderwijs
Afgifte erkenningen praktijkopleiding en inschrijving VSio
Erkenning praktijkopleider
Kwaliteitsborging cursorisch onderwijs en praktijkopleiding
Kwaliteitstoetsing cursorisch onderwijs en praktijkopleiding
Praktijkopleidingsplaats
Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ 

Gemandateerd beheerder 2023


Visitatie
Visitatie praktijkinstellingen