Op 22 juli 2016 is het nieuwe Algemeen Besluit van kracht geworden. Daarom zijn per 7 september 2016 ook alle beleidsregels die van het Algemeen Besluit zijn afgeleid, herzien. Op deze pagina zijn het oude Algemeen Besluit en de oude beleidsregels terug te lezen. Alle oude regelgeving blijft van toepassing op de periode tot aan het moment waarop de nieuwe regelgeving van kracht is geworden. Nieuwe regelgeving is van toepassing op de periode nadat de nieuwe regelgeving van kracht is geworden.

Algemeen
Algemeen besluit specialismen verpleegkunde

Oude beleidsregels

Registratie
Registratie algemeen

Herregistratie
Herregistratie algemeen
Herregistratie onder beperkende voorwaarden
Individueel scholingsprogramma 2013
Individueel scholingsprogramma 2017

Werkervaring
Werkervaring algemeen
Werkervaring gelijkgestelde werkzaamheden
Werkervaring verblijf in buitenland

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering algemeen
Bij- en nascholing 2016
Bij- en nascholing 2013
Intercollegiale toetsing 2016
Intercollegiale toetsing 2014
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 2016

Erkenning
Afgifte erkenningen cursorisch onderwijs
Afgifte erkenningen praktijkopleiding en inschrijving VSio
Erkenning praktijkopleider
Kwaliteitsborging cursorisch onderwijs en praktijkopleiding
Kwaliteitstoetsing cursorisch onderwijs en praktijkopleiding
Praktijkopleidingsplaats
Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ
 
Visitatie
Visitatie praktijkinstellingen