Verpleegkundigen en verzorgenden willen betere digitale overdracht

  • 21 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Gegevensoverdracht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundige achter de computer en aan de telefoon

Verpleegkundigen en verzorgenden uit alle sectoren, van de wijk, de ggz, tot het verpleeghuis en het ziekenhuis, versturen en ontvangen dagelijks meerdere overdrachten en dat zorgt voor de nodige frustraties. 60 procent is ontevreden over de te versturen overdracht en geeft deze, vertaald naar een rapportcijfer, een zes of lager. Bijna de helft van de respondenten geeft de overdracht die zij ontvangen een onvoldoende. Dit blijkt uit een peiling van V&VN onder het ledenpanel, ingevuld door 729 verpleegkundigen en verzorgenden.

Bijna de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden ontvangt de overdracht nog op papier en moet deze vervolgens overschrijven of overtypen, om de informatie alsnog volledig in het zorgdossier van de patiënt of cliënt te krijgen. Gevolg: extra uitzoekwerk, administratielast, onduidelijkheid en kostbare tijd die verloren gaat. Overdrachten die wel digitaal verstuurd worden bevatten vaak nog een losse bijlage die overgeschreven of overgetypt moet worden. 98 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt het dan ook belangrijk om met eenduidige gegevens te kunnen gaan werken.

Grootste frustratie: digitale overdracht onmogelijk door verschillende computersystemen

De overdracht moet en kan beter. In elke instelling wordt met andere computersystemen gewerkt, daardoor is een digitale overdracht vaak niet mogelijk. Dat is volgens verpleegkundigen het meest frustrerend. Twee andere frustraties zijn het overtypen van gegevens voor het zorgdossier of het raadplegen van meerdere bronnen om alles volledig te krijgen.

Maak één iemand verantwoordelijk voor een betere digitale overdracht

91 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht. Slechts 38 procent geeft aan ook echt invloed te hebben op de verbetering van de overdracht. Dat maakt een verbeterslag in de praktijk nog knap lastig. Verpleegkundigen hebben daarvoor meer tijd, geld én beter inzicht in het overdrachtproces nodig. Zij doen meerdere suggesties voor verbeteringen: 1). stel een verantwoordelijk persoon aan voor de digitale overdracht. 2). Maak tijd om het overdrachtproces in kaart te brengen en te standaardiseren. 3). Spreek vaker met elkaar over (het verbeteren) van de overdracht.

Wat doet V&VN?

Uit de peiling blijkt dat bij de overdracht veel kostbare tijd verloren gaat. V&VN werkt aan oplossingen om de digitale overdracht te verbeteren. Zo is de informatiestandaard eOverdracht gemaakt. Doel van deze standaard is dat álle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland hun overdrachten digitaal kunnen uitwisselen. Slechts 15 procent van de respondenten is bekend met deze standaard, blijkt uit de peiling. Een heel belangrijk doel voor V&VN is om meer bekendheid te geven aan deze oplossing. Daarom werkt V&VN aan:

Wat kun jij doen?

Om ervoor te zorgen dat alle zorgprofessionals in Nederland in 2023 digitaal gegevens met elkaar kunnen uitwisselen is ook jouw hulp nodig! Dit kun je zelf doen:

1. Vergroot je kennis

Volg het thema ‘vastleggen en overdragen’ op de website van V&VN, verdiep je in de informatiestandaard eOverdracht en bekijk de animatie eOverdracht.

2. Vergroot je invloed

Bekijk het stroomschema 'Aan de slag met de eOverdracht' om te zien welke stappen jij het beste kunt zetten. 

3. Geef je op als ambassadeur eOverdracht

Meld je aan voor de training ambassadeur eOverdracht en geef een concreet advies aan jouw organisatie. 

4. Concreet aan de slag

Wil je concreet aan de slag in jouw instelling? Meld je dan aan.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)