Per jaar vinden naar schatting minimaal 460.000 verpleegkundige overdrachten plaats. Dit gaat niet altijd vlekkeloos. Als verpleegkundige of verzorgende kun je te maken krijgen met onvolledige overdrachten, overdrachten die te laat binnenkomen en in sommige gevallen is er zelfs helemaal geen overdracht beschikbaar.

Eén belangrijke oorzaak is dat de verschillende elektronische zorgdossiers niet op elkaar aansluiten. Er wordt in de verpleegkundige overdracht gebruik gemaakt van verschillende termen en vrije tekst, waardoor je de gegevens die je bij de overdracht ontvangt niet altijd kunt hergebruiken. Dit brengt de continuïteit van zorg in gevaar. Het overtypen van gegevens, al dan niet in andere termen, is foutgevoelig. 

eOverdracht

V&VN heeft het initiatief genomen om een oplossing voor te vinden. Daarom is in 2016 het programma ‘eOverdracht’ gestart. Via dit programma is onderzocht of er afspraken gemaakt kunnen worden over de verpleegkundige overdracht. Hier zijn verschillende werkgroepen voor opgezet. Deze afspraken hebben geleid tot de informatiestandaard eOverdracht (voor volwassenen, kinderen van 0-1 jaar en kinderen van 1-18 jaar). Klik hier voor de algemene opbouw van de eOverdracht. In deze informatiestandaard staat welke gegevens relevant zijn voor de verpleegkundige overdracht en hoe deze digitaal moeten worden vastgelegd. Dit betekent dat jij en je collega’s, ook van andere organisaties, met dezelfde termen gaan werken. De informatiestandaard eOverdracht zorgt op deze manier voor een eenduidige, volledige en elektronische gegevensoverdracht. De richtlijn Verslaglegging adviseert om gebruik te maken van de eOverdracht om te zorgen voor een eenduidige gegevensoverdracht. 

Wil je meer weten over hoe de informatiestandaard eOverdracht precies tot stand is gekomen? Bekijk dan het Verantwoordingsrapport eOverdracht.

Implementatie

Als iedereen volgens de eOverdracht werkt, ben je als verpleegkundige of verzorgende minder tijd kwijt aan het overtypen van gegevens en worden er minder fouten gemaakt. Deze mockup laat zien hoe de ideale situatie eruitziet.
Implementatie van de eOverdracht vindt plaats via het programma InZicht. Het ministerie van VWS heeft dit implementatieprogramma opgezet om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden uit het hele land met de eOverdracht aan de slag gaan. Meer weten over de implementatie van de eOverdracht? Bekijk de factsheet 'eOverdracht'.

Wat doet V&VN?

V&VN is betrokken bij het implementatieprogramma InZicht, dat als doel heeft via de implementatie van de eOverdracht te zorgen dat de verschillende elektronische zorgdossiers beter op elkaar aansluiten. Op zeven locaties zijn verpleegkundigen en verzorgenden al gestart met het werken met de eOverdracht. Lees hier over hun bevindingen.

VWS heeft geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat ook verpleegkundigen en verzorgenden op andere locaties via InZicht met de eOverdracht aan de slag kunnen. Dit programma loopt tot en met eind 2022.

Wat kun jij doen?

Bekijk het stroomschema 'Aan de slag met de eOverdracht' om te zien welke stappen jij het beste kunt zetten. 

Is jouw organisatie betrokken bij het implementatieprogramma InZicht? Dan kun jij je opgeven voor de klankbordgroep eOverdracht. Zo kun je meedenken over de implementatie van de eOverdracht. Waar loop je tegenaan? Wat werkt wel en wat niet? En welke oplossingsmogelijkheden zijn er?
Dankzij jouw inbreng kunnen wij de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden beter behartigen en het beleid beter afstemmen op de wensen van jou en je collega’s.
 
Ja, ik wil me aanmelden voor de klankbordgroep

Is jouw organisatie niet betrokken bij het implementatieprogramma InZicht, maar wil je wel graag aan de slag? Word dan lid van de LinkedIn groep Samenwerken aan eOverdracht.

V&VN006 Podcast

Podcast Samen werken aan eOverdracht

Vanaf 2026 moet elke zorgprofessional met eOverdracht kunnen werken. Maar wat is eOverdracht nu eigenlijk precies? Waarom is het zo belangrijk? En wat betekent het voor je dagelijkse werk als zorgprofessional? En wat kun je doen om je hierop voor te bereiden? In een vierdelige podcastserie spreekt gespreksleider Reinier Hakvoort met koplopers - verpleegkundigen, CNIO's en projectleiders uit verschillende zorgorganisaties - over de beweging naar het elektronisch uitwisselen van gegevens via de eOverdracht. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)