Opschorten herregistratie Kwaliteitsregister V&V mogelijk vanwege coronavirus

  • 25 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kwaliteitsregister
Coronaviru

Iedereen in de zorg zet momenteel alle zeilen bij vanwege het coronavirus. Je prioriteit ligt bij de zorg voor patiënten en de bestrijding van het virus. Vorige week heeft de minister de herregistratieplicht voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort, om zorgverleners te ontlasten en beschikbaar te houden voor de zorg. Als Kwaliteitsregister V&V volgen we deze lijn. We verruimen de aanvraagtermijn voor herregistratie tot 1 september 2020. Tot die datum blijven alle registraties in het Kwaliteitsregister V&V van kracht, ongeacht of je aan de herregistratie-eisen voldoet.

De reden dat we de aanvraagtermijn voor alle herregistraties in het Kwaliteitsregister V&V hebben verlengd, is dat we goed begrijpen dat het coronavirus grote gevolgen heeft voor het volgen van activiteiten die je deskundigheid bevorderen. De prioriteit ligt momenteel ergens anders. Daar willen we ruimte voor geven.

Alle verpleegkundigen en verzorgenden bij wie de registratieperiode afloopt in de aankomende maanden, krijgen nu dus tot 1 september 2020 de tijd om herregistratie aan te vragen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor alle herregistratie-aanvragen die vanaf 1 maart 2020 moesten worden ingediend. Tot 1 september 2020 wordt je registratie in het Kwaliteitsregister V&V niet doorgehaald als je niet aan de herregistratie-eisen voldoet.

Herregistratie voor beperkte duur

Uiteraard blijft het wel mogelijk om op de gebruikelijke manier herregistratie aan te vragen en om gebruik te maken van de al bestaande mogelijkheden om uitstel aan te vragen voor herregistratie, de zogenaamde ‘Herregistratie voor beperkte duur’. Lees hier meer over hoe dit werkt en hoe je dit aanvraagt.

Termijn

De maatregelen gelden van 1 maart tot en met 1 september. Afhankelijk van de ontwikkelingen, wordt onderzocht of de termijn tot 1 september 2020 voldoende is, of dat een verdere verruiming en/of andere aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Bij het bepalen van onze koers houden we nauw de ontwikkelingen bij de andere registers en beroepsorganisaties in de gaten.

Suggesties

Heb je een wens of vraag? Laat het ons weten. We vragen je om je opmerkingen, meldingen en vragen over de gevolgen van het coronavirus voor herregistratie en het Kwaliteitsregister aan ons door te geven via registers@venvn.nl. Natuurlijk kun je ook met ons bellen via (030) 291 90 50.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd