Het College Kwaliteitsregister V&V zoekt nieuwe leden

  • 2 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kwaliteitsregister

Wil je actief mee kunnen praten over de (lange termijn) ontwikkeling van het Kwaliteitsregister V&V? Lijkt het je wat om samen met anderen een visie te ontwikkelen op het onderhouden van bekwaamheid door verpleegkundigen en verzorgenden? Ben jij een verpleegkundige of verzorgende met bestuurlijke ervaring? Of een professional met bijzondere kennis op het terrein van leren? Misschien ben jij dan de kandidaat die we zoeken als nieuw lid van het College Kwaliteitsregister V&V.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen de best mogelijke zorg leveren. Die zorg verandert continu: nieuwe behandelmethoden, richtlijnen, technologie en wetgeving. Om het vak veilig en op een hoog kwaliteitsniveau uit te oefenen, is werkervaring alléén niet voldoende. Daarom houden verpleegkundigen en verzorgenden hun kennis en vaardigheden op peil door deskundigheidsbevordering (leren en ontwikkelen). Met het Kwaliteitsregister kunnen verpleegkundigen en verzorgenden hun bekwaamheid bijhouden en laten zien welke specifieke expertise zij hebben. Hiermee houden zij aansluiting bij de ontwikkelingen in het beroep, de zorg en de maatschappij.

Het College

Een onafhankelijk College houdt zich bezig met de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister. In het College zijn drie gebruikersgroepen van het Kwaliteitsregister vertegenwoordigd: verpleegkundigen en verzorgenden die zijn geregistreerd in het register, aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten en zorginstellingen die het Kwaliteitsregister V&V hanteren als instrument om de kwaliteit van zorg te bevorderen. De zeven leden zorgen er samen voor dat het Kwaliteitsregister V&V blijft innoveren. De normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep staan daarin centraal maar ook het perspectief van andere belanghebbende partijen, zoals zorginstellingen en zorgverzekeraars, wordt daarin meegenomen. Onderwerpen waar het College zich in het komend jaar mee bezig gaat houden zijn onder meer: het actualiseren van de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering en het formuleren van een visie op de toekomst van de deskundigheidsgebieden in het Kwaliteitsregister.

Het College vergadert ten minste vijf keer per jaar. De verwachting is dat een aantal vergaderingen digitaal zal plaatsvinden Een vergadering duurt 1 of 2 uur en kost gemiddeld hetzelfde aan voorbereidingstijd. Reiskosten worden vergoed en er is een vacatieregeling.

Vacatures

Op dit moment zijn er meerdere vacatures in het college. Daarvoor zijn we op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel:

  • De kandidaat heeft een visie op de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden en de rol van het Kwaliteitsregister daarbij.
  • De kandidaat heeft inzicht in de betekenis van het Kwaliteitsregister voor zijn gebruikersgroepen (i.e. verpleegkundigen en verzorgenden, aanbieders van scholing en zorgorganisaties).
  • De kandidaat heeft kennis van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden en de wijze waarop zij hun vak bijhouden (leven lang leren).
  • De kandidaat vindt het leuk om op collegiale wijze bezig te zijn met de strategische ontwikkeling van het Kwaliteitsregister.
  • De kandidaat heeft bestuurlijke ervaring.

In het bijzonder zijn we op zoek naar een verzorgende en een gespecialiseerd verpleegkundige. Daarnaast willen we het College versterken met een vertegenwoordiger vanuit de gebruikersgroep scholingsaanbieders. 

Belangstelling?

Voor eventuele vragen over het College, kun je contact opnemen met Saskia van Bronkhorst, secretaris van het College Kwaliteitsregister 06 57 88 90 91.

Heb je belangstelling, stuur dan een mail met je motivatie en CV aan s.bronkhorst@venvn.nl, ovv vacature College Kwaliteitsregister.

Een selectiegesprek kan deel uitmaken van de procedure.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)