Zo kun jij invloed uitoefenen op de inhoud van deze richtlijnen

  • 16 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
MV191125 Venvn Beeldbank GGZ T0I5631

Als verpleegkundige of verzorgende krijg je dagelijks te maken met richtlijnen. V&VN houdt zich bezig met de ontwikkeling hiervan. Om ervoor te zorgen dat de richtlijnen goed toepasbaar zijn in de praktijk, is de commentaarfase in het leven geroepen. Zo kun jij er als verpleegkundige of verzorgende aan bijdragen dat richtlijnen aansluiten bij wat jij tegenkomt op de werkvloer. De feedback wordt verzameld en verwerkt in de richtlijn. Wil jij op deze manier invloed uitoefenen op je vak? De volgende drie richtlijnen en knelpuntenanalyse bevinden zich nu in de commentaarfase. 

1. Richtlijn decubitus

Bedoeld voor: verpleegkundigen en verzorgenden uit alle sectoren.
Gaat over: deze richtlijn geeft jou als verpleegkundige of verzorgende (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen. Deze richtlijn is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling uit 2011. 
Feedback geven kan tot: 12 augustus 2020.

Lees meer

2. Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging en overdracht

Bedoeld voor: verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.
Gaat over: deze richtlijn bevat belangrijke aanbevelingen (met onderbouwing) om tot verslaglegging te komen die aan de huidige kwaliteitseisen voldoet. De richtlijn is een herziening van de bestaande richtlijn uit 2011, maar een stuk uitgebreider in maatschappelijke, professionele en wetenschappelijke onderbouwing. 
Feedback geven kan tot: 1 september 2020.

Lees meer

3. Richtlijn mantelzorger

Bedoeld voor: alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die in hun werk in aanraking komen met mantelzorgers.
Gaat over: deze richtlijn voorziet je van handvatten en adviezen over hoe je mantelzorgers kunt ondersteunen. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan vroegsignalering, preventie, interventies en criteria voor doorverwijzing naar andere zorg- en hulpverleners. Het belangrijkste doel van de richtlijn: zorgen dat jij als zorgprofessional preventief kunt handelen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
Feedback geven kan tot: je kunt tot 1 september 2020 commentaar geven op de conceptrichtlijn en je kunt je tot 15 september 2020 aanmelden om de richtlijn te testen in de praktijk.

Lees meer

4. Knelpuntanalyse eHealth in de wijkverpleging

Bedoeld voor: verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en teamleiders/leidinggevenden in de wijkverpleging.
Gaat over: eHealth speelt een steeds grotere rol in het dagelijkse werk van verpleegkundigen en verzorgenden. Door de coronacrisis is de aandacht voor eHealth alleen maar toegenomen. Zo ook in de wijk. Met een vragenlijst wil het UMC Utrecht inzicht krijgen in het huidige gebruik van eHealth in de wijkverpleging en de factoren die dit gebruik belemmeren of bevorderen.
Feedback geven kan tot: je kunt de korte online vragenlijst invullen tot 1 augustus 2020.

Lees meer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd