Richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en overdracht in commentaarfase

  • In commentaarfase
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMW
Ontwikkelaar: Hanzehogeschool Groningen en NIVEL
Gereed: 2021

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Commentaarfase tot 1 september 2020

De Hanzehogeschool en het NIVEL hebben, samen met een landelijke projectgroep, gewerkt aan de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging. Dit was in opdracht van V&VN en ZonMW. De richtlijn beschrijft belangrijke aanbevelingen met de onderbouwing daarvoor, met het doel de verpleegkundige beroepsgroep te ondersteunen om te komen tot verslaglegging die aan de huidige kwaliteitseisen voldoet.

Deze richtlijn is meer dan een herziening van de bestaande richtlijn die uitkwam in 2011. Deze richtlijn is uitgebreider in zijn maatschappelijke, professionele en wetenschappelijke onderbouwing. De richtlijn heeft oog voor landelijke ontwikkelingen en bespreekt bestaande en recente wetgeving in dit kader. Daarnaast heeft de richtlijn oog voor toepasbaarheid, efficiëntie en doelgerichtheid als de verslaglegging gebruikt wordt bij de overdracht van de zorg.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging. Uw commentaar op de conceptversie van deze richtlijn wordt zeer gewaardeerd! 

Wij hebben de wens een in de praktijk goed toepasbare richtlijn te presenteren.

Uiteindelijk is het doel om de patiënt en zijn directe naasten en de verpleegkundigen en verzorgenden die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening, optimaal van informatie te voorzien opdat de kwaliteit van de zorg geborgd kan worden.

U kunt het commentaarformulier tot 1 september 2020 sturen naar Rolinka Borkhuis:  r.borkhuis-koopmans@pl.hanze.nl

 

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijn. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Naar het document

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.