Werk aan de GGD-winkel over professionele zeggenschap

  • 8 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
IMG 7212

De verpleegkundigen die onder de GGD’s vallen, hebben nauwelijks tot geen Verpleegkundige Advies Raden (VAR). Van de 25 GGD’s in Nederland heeft er slechts één een Verpleegkundige Advies Raad, te weten de GGD Groningen. “Het opzetten van zeggenschapsstructuren staat in de publieke gezondheidssector dus nog in de kinderschoenen. Het is goed dat de professionals die er ervaring mee hebben, die uitwisselen met professionals die erover nadenken”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

Per 1 juli gaat de wet ‘Zeggenschap in de zorg’ in. De wet betekent een gegarandeerde stem voor zorgverleners in een zorgorganisatie - op de werkvloer en op bestuurlijk niveau. Maar terwijl de verpleegkundigen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en de wijk al flink aan de weg timmeren om meer zeggenschap te krijgen via een VAR, staan de GGD’s nog aan het begin.

‘Wij weten wat er speelt en wat er nodig is’

Buurman: “Ik heb enorm respect voor alle verpleegkundigen bij de GGD’s en andere publieke gezondheidsorganisaties. Zij hebben ons met man en macht door Covid en de vaccinatierondes heen geholpen. Daarna vielen ze in het apenpokkenvirus. En vergeet niet de tuberculose-controles die bij veel nieuwkomers in ons land moeten worden gedaan. Met de jeugdgezondheidszorg leveren ze een belangrijke bijdrage aan preventie en een kansrijke start voor iedereen. Het gaat dus om een enorm grote groep verpleegkundigen die zou moeten kunnen meebeslissen. Juist omdat zij weten wat er speelt, wat er nodig is en wat anders kan.”

Meedenken vanaf het begin

Tijdens een netwerkdag van verpleegkundigen Seksuele Gezondheid, Tuberculosebestrijding en Infectieziektebestrijding op 8 juni op het kantoor van V&VN in Utrecht was verpleegkundige Wilma Helmantel van de GGD Groningen eregast. “Bij beleidsmatige vraagstukken was het voorheen eerder een mededeling en mochten we daarna als verpleegkundigen nog wat zeggen. Wij hebben in 2017 gezegd dat we willen meedenken vanaf het begin, samen met anderen. Nu hebben we de eerste GGD-VAR in ons land. Dat was een lang en soms frustrerend proces. Door Covid is het zeggenschapsvraagstuk langer blijven liggen. Maar inmiddels praten we mee, op alle niveaus.”

De eerste reactie van een ander als er dingen moeten veranderen is vaak tegendruk

De tweede adviesraad bij een GGD is inmiddels in wording. Verpleegkundige Corine van der Donk van GGD Hart voor Brabant: “Wij zijn bezig met het oprichten van een Professionele Advies Raad (PAR). Daarin zitten artsen én verpleegkundigen. In het najaar zijn de eerste verkiezingen voor de leden.”

V&VN-voorzitter Buurman drukt de GGD-verpleegkundigen op het hart: “Laat je niet uit het veld slaan door weerstand. De eerste reactie van een ander als er dingen moeten veranderen is vaak tegendruk. Dat is niet erg. Blijf voor jezelf opkomen en voor de cliënt.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)