Met deze 14 interventies kun je zeggenschap versterken in jouw organisatie

  • 13 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Collega's Overleg

Het versterken van professionele zeggenschap voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten is ingewikkeld, maar er is een pakket aan interventies waarmee je een positieve beweging in gang kunt zetten. Dat staat beschreven in de visie op het versterken van zeggenschap van het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Een document met theorie én praktische tools om mee aan de slag te gaan in jouw organisatie. “Denk niet te snel dat iets niet kan of mag”, zegt verpleegkundig specialist Margriet van Scherpenzeel. “Als je in gesprek gaat met je collega's, leidinggevende en bestuurders is er vaak meer mogelijk dan je denkt.”

Margriet werkte samen met een team van het Landelijk Actieplan Zeggenschap aan de visie: “De visie geeft antwoord op de vraag wat zeggenschap is, waarom het nodig is om dit goed te organiseren en waarom het ingewikkeld blijkt om het te versterken. Gelukkig zijn er ook concrete handvatten om samen met je collega’s en bestuurders een actieplan op te zetten.”

Onze core business

Hoewel binnen de gezondheidszorg erkend wordt dat zorgprofessionals meer zeggenschap moeten krijgen over het beleid en de uitoefening van hun beroep, blijft dit in de praktijk achter. Prioriteit geven aan zeggenschap blijkt lastig te zijn, onder meer door de hoge werkdruk en het missen van benodigde vaardigheden. Het probleem houdt zichzelf hierdoor in stand. Margriet: “De uitdagingen in de zorg zijn de vergrijzing, de groeiende zorgvraag, meer complexe zorg, meer zorg thuis; dat is core business van verpleegkundigen en verzorgenden. Dan is het extra belangrijk dat er in organisaties beleid wordt gemaakt wat in de praktijk werkt en waarin de oplossingen van de verpleging zijn meegenomen. Dat kan alleen als wij zelf betrokken zijn bij de besluitvorming.”

Slide 4 Roadmap

Stappenplan en interventies

Er is geen pasklare oplossing om zeggenschap te vergroten, toch zijn er verbeterstappen die de dynamiek rond zeggenschap positief beïnvloeden. Onderdeel van de visie is een ‘roadmap’. Dat is een stappenplan met daarin 14 interventies waaruit je samen met je collega’s, leidinggevende en bestuurders keuzes kunt maken voor jouw organisatie. Margriet: “Als ik een tip kan meegeven over waar te beginnen, dan is het: denk niet dat iets niet kan of mag. Wij moeten als zorgverleners zelf initiatief en lef tonen. Sta voor je vak, oefen je zeggenschaps-skills en ga het gesprek aan in je organisatie. Stap met een goed idee op die bestuurder af. Kijk naar de goede voorbeelden die er al zijn bij andere organisaties in het land, breng de huidige situatie in kaart, maak een plan en kies je interventies. Het is ontzettend belangrijk om te beginnen en de positieve beweging in gang te zetten.”

Aan de slag

Benieuwd hoe jij samen met jouw collega’s, leidinggevenden en bestuurders op pad kan om professionele zeggenschap te versterken? Bekijk de visie en roadmap via de onderstaande links.

Visie op het versterken van zeggenschap en een roadmap daarnaartoe (pdf)  

Samenvatting - infographic (pdf) 

Slide 5 Interventies
Actieplanzeggenschap Banner2022

Interventie 6 en 7: praktijkvoorbeeld Amsterdam UMC

Bij Amsterdam UMC werken verpleegkundigen met verpleegsensitieve uitkomsten zoals decubitus, delier, vallen en medicatieveiligheid. Allemaal onderdelen waar verpleegkundigen grote invloed op hebben vanuit hun kennis, ervaring en handelen. Hierdoor wordt het makkelijker om kennis te delen met andere afdelingen en disciplines, en te gebruiken voor het veranderen van beleid. “We laten hiermee het effect van ons verpleegkundig handelen zien. We leren van elkaars goede voorbeelden. En de data die we verzamelen gebruiken we voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bij het maken van nieuw beleid.” Op een dashboard kun je bijvoorbeeld zien hoe groot het valrisico is bij de huidige patiëntengroep, wat er wordt ingezet om vallen te voorkomen en wat de uitkomst daarvan is. Een dashboard vertelt nooit het hele verhaal, daarom leren verpleegkundigen om aan de hand van het dashboard en hun eigen inzichten het verhaal van hun afdeling of team te vertellen.

Over Landelijk Actieplan Zeggenschap

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is een samenwerking tussen de beroepsorganisaties BPSW en V&VN en de brancheorganisaties zorg (BoZ) NVZ, NFU, ActiZ, Nederlandse GGZ en VGN om de zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren.

Lees meer over zeggenschap

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)