Wet Zeggenschap in de Zorg een feit

 • 29 juni 2023
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen
Thumbnail Youtube4

Vanaf 1 juli 2023 is er geen weg meer terug. Dan gaat de Wet Zeggenschap in de Zorg in. Dat betekent dat jij als zorgprofessional invloed mag uitoefenen op het beleid van je werkgever. Jouw mening is net zo belangrijk als die van de arts of de leidinggevende. Bekijk de video van V&VN-voorzitter Bianca Buurman en lees wat je zelf kunt doen om de zeggenschap van jou en je collega’s te versterken.

Wat is de wet Zeggenschap in de Zorg?

De ‘wet zeggenschap in de Zorg’ is een toevoeging aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin wordt beschreven dat een zorgorganisatie zorgprofessionals in de gelegenheid moet stellen invloed uit te oefenen op het beleid, wanneer dat van belang is voor het verlenen van goede zorg.

Zorgprofessionals en bestuur van een organisatie bepalen samen hoe ze dit organiseren. Dit spreek je met elkaar af. Er wordt niet voorgeschreven hoe je het moet doen. Om de vrijblijvendheid eraf te halen, is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met elkaar.

Lees hoe verpleegkundigen Caroline Smeets en Marcel Wagenaar dit aanpakken bij hun Raad van Bestuur.

Geen weg terug

De tijd om alleen te luisteren naar de inbreng van zorgprofessionals – en er niets mee te doen – is voorbij. Van de bestuurskamer tot op de werkvloer moet de inspraak van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aantoonbaar zijn. Dat is goed nieuws voor zowel patiënten, zorgprofessionals en werkgevers, gezien de bewezen positieve effecten van zeggenschap van zorgprofessionals. Meer zeggenschap leidt onder meer tot betere kwaliteit van zorg en van leven, tot efficiëntere zorg en tot minder regels en wantrouwen. V&VN blijft de toezichthouders zoals de IGJ, NZa, maar ook werkgevers en hun eigen toezichtsorganen aanspreken op het daadwerkelijk in actie komen en serieus nemen van zeggenschap. De wet is een extra stok achter de deur.

Wat kun jij doen?

Kom ook in actie om zeggenschap te versterken in jouw organisatie. Ga het gesprek aan met je collega’s en bestuurders over hoe je dit met elkaar kunt bereiken. Deze links kunnen je hierbij helpen.

 • V&VN Professionele zeggenschap
  Hier vind je informatie over hoe je professionele zeggenschap kunt inrichten in jouw organisatie en bij welke netwerken je je binnen V&VN kunt aansluiten.
  Meer weten? Ga naar de website. Vragen? Stuur een e-mail naar professionelezeggenschap@venvn.nl.

 • V&VN VAR
  In het V&VN VAR Platform verenigen leden van Verpleegkundige/Verzorgende AdviesRaden (VAR) zich, om op landelijk niveau kennis en ervaring te delen. Daarnaast zet het VAR-platform zich in om professioneel zeggenschap steviger te verankeren in de Nederlandse gezondheidszorg.
  Lees meer

 • Meld je aan voor de Landelijke Monitor Zeggenschap
  Als je in je organisatie aan de slag gaat met het versterken van zeggenschap, dan wil je weten hoe het ervoor staat met de zeggenschap in jouw organisatie. Meet of jouw organisatie goed op weg is en waar jullie kunnen verbeteren met de Landelijke Monitor Zeggenschap. De monitor is een meetinstrument, ontwikkeld in opdracht van VWS, waarmee je dit als zorgorganisatie kosteloos in kaart brengt. De resultaten geven inzicht in waar jouw organisatie de zeggenschap kan verbeteren en wat prioriteit heeft om aan te pakken. De meting start op 4 september 2023 voor het eerst. Tot en met 31 juli 2023 kunnen teams, afdelingen of organisaties zich aanmelden voor een meting. Zorgprofessionals in de organisatie ontvangen dan een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Daarna ontvangt de organisatie de resultaten. Omdat de meting op landelijk niveau plaatsvindt, kunnen straks ook resultaten van organisaties vergeleken worden om van elkaar te leren.
  Lees meer en meld je aan met jouw team, afdeling of organisatie!

 • Landelijk Actieplan Zeggenschap – Zeggenschap in de Zorg
  Het Landelijk Actieplan Zeggenschap is een initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en de brancheorganisaties in de zorg. Een gezamenlijk plan om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren. 135 zorgorganisaties hebben hierdoor dit jaar een subsidie van 50.000 euro gekregen om de zeggenschap van zorgprofessionals te versterken. In het najaar kun je je inschrijven voor de volgende subsidieronde. De kennis die over zeggenschap wordt opgedaan wordt landelijk gedeeld, zodat iedere zorgprofessional er wat aan heeft.
  Op de website Zeggenschap in de zorg vind je allerlei informatie die je kan helpen bij het versterken van zeggenschap. Je vindt hier o.a. een Visie op het versterken van zeggenschap en een roadmap daarnaartoe met een stappenplan en 14 interventies om zeggenschap te versterken in jouw organisaties. Binnenkort kun je op deze website ook aan de slag gaan met een e-learning en leermiddelen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd