V&VN: Vertrouwen in werkagenda Generiek Kompas

  • 29 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_infuus_2

De werkagenda van het Generiek Kompas voor verpleeghuis en wijk is donderdag 29 juni ingediend bij het Zorginstituut. “We zijn blij dat het is gelukt om thema’s erin te verwerken die belangrijk zijn voor onze leden”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “Voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten staan een passende deskundigheidsmix, professionele zeggenschap en ontwikkel- en scholingsmogelijkheden hoog op de agenda.” Op 1 december moet het Generiek Kompas klaar zijn.  

Het nieuwe Generieke Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ moet de huidige kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijk gaan vervangen. In maart 2023 oordeelde V&VN samen met Patiëntenfederatie Nederland en Verenso dat het Kompas nog niet klaar was om te worden ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut onderschreef dit en gaf de partijen meer tijd om tot goede afspraken te komen. Buurman: “Die extra tijd hadden we nodig. We hebben nu een gezamenlijke werkagenda vastgesteld die moet leiden tot concrete afspraken over de samenstelling van zorgteams, over de kwaliteit van zorg, over leren en ontwikkelen, over professionele zeggenschap en structurele betrokkenheid van zorgprofessionals bij kwaliteitsbeleid.”

Niet alle zorgen zijn weg

Maar nog niet alle zorgen zijn weg. Het is van groot belang dat de kwaliteitsafspraken van de wijkverpleging in het nieuwe kompas goed worden vastgelegd. Buurman: “We moeten zorgen dat het goede van het Kwaliteitskader Wijk behouden blijft. Er zijn veel goede ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren die we niet verloren willen laten gaan. Daar moet een goede oplossing voor komen en dat maakt of we in december akkoord gaan met de uitwerking van het Kompas.”

Toets bij de leden

Mede door de inbreng van leden had V&VN nog niet ingestemd om het kwaliteitskompas definitief te maken. Hoewel de leden het in een peiling in maart 2023 eens waren met de koers van het Kompas, was er volgens de leden meer uitwerking nodig om het kompas werkbaar te maken in de praktijk. In een aantal webinars en MeetUps met V&VN-leden heeft V&VN de afgelopen tijd geïnventariseerd welke thema’s belangrijk zijn. Die thema’s staan nu in de werkagenda van het Kompas beschreven. Een afvaardiging van de klankbordgroep gaf afgelopen week aan dat de belangrijke thema’s voor verzorgenden IG, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten nu voldoende terugkomen in de werkagenda.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd