V&VN: Kompas voor verpleeghuis en wijk nog niet klaar om in te dienen

  • 23 maart 2023
  • Nieuwsbericht
  • WOZO
  • V&VN Algemeen
51A2849

Het Kompas voor verpleeghuis en wijk is niet klaar om te worden ingediend bij het Zorginstituut. Dit laten V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en Verenso vandaag gezamenlijk weten. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “Onze leden staan achter de koers van het Kompas. Dat blijkt uit onze ledenpeiling van afgelopen week. Maar het moet eerst verder worden uitgewerkt, zodat we er in de praktijk goed mee uit de voeten kunnen. Er moeten concrete afspraken komen over belangrijke onderwerpen als de samenstelling van zorgteams.”

De ouderenzorg staat voor enorme uitdagingen: de vergrijzing neemt toe, de zorgvraag stijgt en er is een groot tekort aan verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. We lopen vast. Het huidige Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt onvoldoende houvast om de sterk toenemende vraag naar zorg voor ouderen het hoofd te bieden. Daarin wordt de zorg voor ouderen nog teveel als opdracht voor de zorg en te weinig als opdracht voor de maatschappij gezien.

Bianca Buurman: “In het nieuwe Kompas, dat het huidige Kwaliteitskader gaat vervangen, begint de zorg al ruim voordat mensen in het verpleeghuis komen. Het gaat dan om voorbereidingen op het ouder worden, zorg thuis, een goed netwerk om je heen verzamelen en een woning die toekomstbestendig is. Dat is ontzettend belangrijk. Maar om het Kompas in de praktijk goed te kunnen toepassen, moeten er concrete afspraken komen over de samenstelling van zorgteams, over de kwaliteit van zorg, over professionele zeggenschap van zorgverleners en over leren en ontwikkelen. Het is belangrijk om nu eerst deze afspraken samen te maken en pas daarna het Kompas in te dienen. Dan weten cliënten en verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten waar zij nu en in de toekomst aan toe zijn.”

Ledenpeiling

De afgelopen week heeft V&VN een ledenpeiling gehouden over het Kompas. 73% van de respondenten staat achter de koers van het Kompas, 18% is neutraal en 9% kan zich niet vinden in het Kompas. De respondenten benadrukken het belang van een goede uitwerking en concrete afspraken. Ruim driekwart (78%) steunt dan ook de inzet van V&VN voor de uitwerking van het Kompas, 19% is neutraal en 3% kan zich er niet in vinden.

Aan de peiling hebben 2737 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten uit de wijk, verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en huisartsenpraktijken meegedaan.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)