Van ziekteverzorgende tot verzorgende IG. Wat weet jij over de geschiedenis van het beroep verzorgende? Test het hier!

(scroll naar beneden voor de goede antwoorden)

1. Sinds de vroege jaren ’50 werden in zorginstellingen door het hele land al praktische professionals opgeleid, naast verpleegkundigen. Pas veel later werd de titel van deze nieuwe beroepsgroep, de ziekenverzorgenden, volgens de wet beschermd. Wanneer werd de Wet op ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters van kracht?

a. 1963
b. 1965
c. 1969

2. Afgestudeerde ziekenverzorgenden kregen een heel herkenbaar insigne met daarop een witte lelie. Waar staat deze precies voor?

a. Zorgzaamheid
b. Het eeuwige leven
c. Barmhartigheid

3. Waar of niet waar? De opleiding tot ziekenverzorgende in 1965 duurde, net als de VIG-opleiding nu, drie jaar.

a. Waar
b. Niet waar, de opleiding duurde 2 jaar
c. Niet waar, de opleiding duurde 4 jaar

4. In 1992 werd de eerste beroepsvereniging voor de verzorging opgericht. Hoe heette deze vereniging?

a. STING
b.  Landelijk expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)
c. NU’91

5. Met de komst van het ‘Samenhangend Stelsel’ in 1996 verviel de oude opleiding tot ziekenverzorgende. ROC’s leiden sindsdien de nieuwe ‘verzorgenden IG’ op. Waar staan de letters ‘IG’ voor?

a. Individuele Gezondheidszorg
b. Interne Gezondheidszorg
c. Intramurale Gezondheidszorg

6. Verzorgenden spelen een belangrijke rol in de coronacrisis. Op 6 januari 2021 kreeg een verzorgende, als allereerste persoon in Nederland, een coronavaccin toegediend. Wat is haar naam?

a. Marita de Kleijne
b. Fenny Steunenberg
c. Sanna Elkadiri

Antwoorden

a. 1963
b. 1965
c. 1969

Het goede antwoord is: b

De Wet op ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters ging op 15 juli 1965 van kracht. De wet beschermde de titel ziekenverzorg(st)er, niet het beroep zelf.

a. Zorgzaamheid
b. Het eeuwige leven
c. Barmhartigheid

Het goede antwoord is: c

Het prachtige insigne van de ziekenverzorgenden zit vol symboliek. De witte lelie verwijst naar barmhartigheid. Het kruis verwijst naar de macht van Christus, de rank naar hoop en het eeuwige leven.

a. Waar
b. Niet waar, de opleiding duurde 2 jaar
c. Niet waar, de opleiding duurde 4 jaar

Het goede antwoord is: b

De inservice opleiding tot ziekenverzorgende duurde in 1965 2 jaar. In de jaren ’80 breidde de opleiding flink uit. Waar het aantal lesuren in de jaren ’70 nog zo’n 400 uur bedroeg, was dat in 1984 al opgehoogd naar 770 uur. In 1986 werd dit verder uitgebreid naar 990 uur, de opleiding besloeg toen liefst 30 maanden.

a. STING
b. Landelijk expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)
c. NU’91

Het goede antwoord is: a

STING werd opgericht als een belangenorganisatie voor verzorgenden en helpenden in de thuiszorg. Enkele jaren later komen daar de verzorgenden uit de lichamelijk-gehandicaptenzorg, verzorgingshuizen en de kraamzorg bij. Naast het verbeteren van de rechtspositie van verzorgenden zette STING zich nadrukkelijk in voor meer inspraak voor- en een duidelijker imago van het beroep.

a. Individuele Gezondheidszorg
b. Interne Gezondheidszorg
c. Intramurale Gezondheidszorg

Het goede antwoord is: a

De IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. Verzorgenden IG zijn via ‘artikel 34’ opgenomen in de Wet BIG. In tegenstelling tot andere verzorgende beroepen, zijn verzorgenden IG bevoegd om voorbehouden handelingen uit te voeren. Zoals het toedienen van medicatie, inbrengen van katheters of injecteren.

a. Marita de Kleijne
b. Fenny Steunenberg
c. Sanna Elkadiri

Het goede antwoord is: c

Op 6 januari voltrok zich een historisch moment. Het eerste coronavaccin werd gezet bij verzorgende IG Sanna Elkadiri. Het buisje waarin het vaccinvloeistof zat, is inmiddels opgenomen in de collectie van Rijksmuseum Boerhaave.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)