Iedere maand lichten we een handige app of tool uit waarmee jij je kennis kunt vergroten. Deze keer: Beslisboom Valrisico.

Wat is het?
Een beslisboom is een hulpmiddel voor zorgprofessionals en wordt gemaakt op basis van een richtlijn met een groep expertverpleegkundigen. Het doel is om het gebruik van richtlijnen in de praktijk makkelijker te maken en om te ondersteunen in het klinisch redeneren, want hier wordt door het EPD of ECD vaak niet of nauwelijks in voorzien.

Beslisboom valrisico
De beslisboom over valrisico is toe te passen op ouderen die thuis of in een woonvoorziening wonen, maar is ook te gebruiken bij ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De (door)ontwikkeling van beslisbomen is nog volop gaande en onderdeel van project e-overdracht. De testers hebben tijdelijk toegang gehad. N.a.v. de suggesties van de testers komt deze beslisboom online bij de betreffende richtlijn. 

Een aantal reacties op een rij:
  • "Op deze manier kom je kleine onderdelen tegen om uit te vragen bij de patient die je anders makkelijk zou vergeten te vragen." (Ziekenhuis)
  • "De interventies zijn wel heel breed en niet specifiek wat natuurlijk logisch is maar in die zin vraag ik mij af of ik er veel aan heb"
  • "Geeft meer bewustzijn en bespreekmogelijkheden met collegae." (Wijk)

Wat vindt de praktijk?
De beslisboom valrisico werd door 53 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, onder andere werkzaam in de thuiszorg (13%), ouderenzorg (25%), wijkverpleging (10%), verpleeg- en verzorgingshuizen (26%) en algemene ziekenhuizen (17%), gebruikt en beoordeeld.

Zou je iets anders hebben gedaan? Ongeveer de helft geeft aan van niet:
  • "Ik denk hetzelfde maar het zet je scherp op de mogelijkheden." (VVT)
  • "Niks de interventies kloppen zoals we die nu doen." (VVT)
  • "Niets anders. Dit helpt ter ondersteuning van je gedachtegang. Je voelt je er nu steviger in." (Ziekenhuis)
  • "Geen, goed om alle punten te doorlopen. Op deze wijze vergeet je geen aandachtspunten." (Woonzorgcentrum)

89 procent van de testers geeft aan dat de beslisboom hen zou helpen om volgens richtlijnen te kunnen werken.

77 procent geeft aan dat zij de beslisboom zouden gebruiken bij een probleem in de praktijk waarbij ze in een richtlijn een antwoord zoeken. 11 procent als zij een richtlijn zouden raadplegen uit interesse of voor verdieping. Slechts 4 procent als er een nieuwe richtlijn wordt gepubliceerd. Daarnaast worden nog opname van kwetsbare patiënt genoemd en bij Poliklinische valanalyse

Gemiddeld krijgt de beslisboom Valrisico het rapportcijfer 7, waarbij er een aantal 10-en worden uitgedeeld, maar ook een aantal niet hoger dan een rapportcijfer 5 komen.   

Meer lezen of zelf testen?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)