Samen beslissen

Thema: Samen Beslissen

Bij zorgverlening draait het om de gezondheid en het leven van patiënten en cliënten. Samen beslissen betekent dat je samen zoekt naar de behandeling of zorg die het beste bij iemand past. In die zoektocht houdt een patiënt of cliënt rekening met zijn of haar situatie, wensen en behoeften. Jij als professional gebruikt jouw kennis over uitkomsten van mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning. Als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist speel je een belangrijke rol in deze samenwerking. Tijd om die rol op te pakken.

Samen beslissen is niet nieuw. Veel verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten proberen hun patiënten en cliënten al zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Het centraal stellen van de patiënt zit in je DNA: je bent ervoor opgeleid, je bent makkelijk benaderbaar voor patiënt en familie en je bezit de juiste kennis en competenties over hoe dit te doen. En daarnaast, jij staat vaak het dichtstbij de patiënt. Toch blijkt uit onderzoek (Kantar, 2020) dat slechts 37 procent van alle deelnemende patiënten zegt dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. Hier valt nog winst te halen.

Als je samen kunt bepalen wat de best passende behandeling of zorg is, heeft dat heel wat voordelen:

20210429 SB Webillustratie2 960X383 Sb
Bron: Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 (VWS)
Wijkverpleging_verpleegkundige_oudere dame
  • V&VN Algemeen

Handleiding voor samen beslissen in verschillende rollen

Wat kun je precies doen met samen beslissen vanuit de rol die je hebt als zorgprofessional? Om daarbij te helpen, hebben V&VN en Vilans een handleiding ontwikkeld waarin verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten handvatten krijgen om hiermee aan de slag te gaan.

Wat doet V&VN?

  • V&VN is actief betrokken bij het landelijke programma 'Uitkomstgerichte zorg' waar 'Samen Beslissen' onderdeel van uitmaakt. In dit programma werken alle landelijke partijen binnen de medisch specialistische zorg samen om inzicht te krijgen in patiëntgerichte zorguitkomsten. Uitkomsten die je kunt verwachten bij behandeling en zorg in het ziekenhuis. Deze uitkomstinformatie kun je goed gebruiken bij het gesprek met de patiënt.

  • Ook is er volop aandacht voor het stimuleren van het goede gesprek tussen de wijkverpleegkundige en cliënten thuis. V&VN werkt vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging samen met de Patiëntenfederatie Nederland aan meer keuze-informatie en een keuzehulp voor de wijkverpleging.

  • Verder ontwikkelt V&VN richtlijnen die jou helpen bij het kiezen van de juiste evidence based zorgopties. Op basis van deze richtlijnen worden keuzehulpen ontwikkeld. Een goede keuze is immers nooit zomaar een optelsom van de voor- en nadelen en de verwachte uitkomsten van de opties. Een goede keuze houdt rekening met voorkeuren, behoeften en omstandigheden van patiënten en cliënten en hoe zij omgaan met ziekte en gezondheid. Keuzehulpen helpen bij het voeren van dit gesprek. V&VN heeft samen met landelijke partijen een Leidraad ontwikkeling Keuzehulpen ontwikkeld.

Wat kun jij doen?

Dat samen beslissen nog niet altijd goed lukt, heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant zijn er patiënten en cliënten die zich niet goed voorbereiden, informatie niet goed begrijpen, of geloven dat hun eigen mening niet relevant (genoeg) is. Aan de andere kant kan de houding en werkstijl van verpleegkundigen, verzorgenden en werkstijl het verschil maken. Bijvoorbeeld door (nog) beter te luisteren, de tijd te nemen om uitleg te geven en geen aannames te doen over iemands begrip of situatie.

Wees je bewust van jouw rol in het proces en draag dit actief uit. De volgende tips kunnen je daarbij helpen:

1. Doe mee met de landelijke campagne Samen Beslissen

Wil jij in jouw organisatie en bij jouw patiënten of cliënten samen beslissen extra aandacht geven? Sluit dan aan bij de landelijke campagne. Bespreek met collega’s (of team) hoe je dit kunt en wilt doen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de beschikbare campagnematerialen. Op de campagnepagina www.begineengoedgesprek.nl vind je meer informatie en kun je in de toolkit voor zorgverleners materialen bestellen, zelf materiaal samenstellen (zie hieronder) en verschillende social mediafilmpjes downloaden.

2. Hoe bekend ben jij met samen beslissen?

3. Bekijk hulpmiddelen om samen beslissen makkelijker te maken

V&VN Magazine: Samen beslissen
  • 7 oktober 2021
  • V&VN magazine
  • V&VN Algemeen

V&VN Magazine: Samen beslissen

In deze editie van V&VN Magazine vertellen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten over hun ervaringen met samen beslissen. Hoe werkt dat als je te maken hebt met wilsonbekwaamheid? Vier collega’s – op de ic, in de psychogeriatrische zorg, op de kinderafdeling en in de verslavingszorg – vertellen over hun dilemma’s en uitdagingen. Je leest het (en meer) in V&VN Magazine: Samen beslissen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!