Kwaliteitskader Wijkverpleging

Kwaliteitskader Wijkverpleging_cliënt voor het raam

Wat betekent het voor jouw praktijk?

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkelde zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er nu het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Doel hiervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van zorg.
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging geldt voor alle zorgprofessionals in de wijk: verzorgenden, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Iedereen werkt met elkaar samen vanuit zijn of haar eigen rol.

Samen met de cliënt

Het belangrijkste uitgangspunt van het Kwaliteitskader Wijkverpleging is dat er ruimte moet zijn voor leren en verbeteren. Dat betekent dat het niet meer gaat om sturen op productie, maar om wat het voor de cliënt oplevert. Kwaliteit van leven en het resultaat van de zorg staan centraal. Samen met de cliënt kijk je hoe de zorg beter kan. Dat is ook waar de inspectie op let als zij langskomt om te kijken naar kwaliteit en veiligheid. In het Kwaliteitskader staat wat cliënten en hun naasten van jou als zorgprofessional mogen verwachten, wat jij van je werkgever mag verwachten en hoe we met zijn allen beter kunnen samenwerken om aan te sluiten bij de wensen van de cliënt. Een belangrijk doel van het kader is om te zorgen voor meer eenheid in de kwaliteit van het vak.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging werd samen met de Patiëntenfederatie, ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland opgesteld. Een groot aantal zorgprofessionals was hierbij betrokken. Het is de bedoeling dat iedereen in de praktijk inmiddels volgens het Kwaliteitskader werkt. In 2020 komt er een nieuw, bijpassend, bekostigingssysteem waarin ook veel meer ruimte is voor preventie.

Aan de slag
  • Lees in het kort wat het Kwaliteitskader is en wat er van jou als verpleegkundige of verzorgende in de wijk wordt verwacht. Ga vervolgens het gesprek aan met jouw cliënt om de zorg nog beter af te stemmen en kijk met je werkgever hoe het Kwaliteitskader voor jouw organisatie werkt.
  • Download de checklist voor je cliënt die we samen met de Patiëntenfederatie maakten en neem deze samen door.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!