Reflectiebijeenkomst over knelpunten in de zorg bij obstipatie

  • In voorbereiding

Achtergrond van de vraag
Op verzoek van V&VN voert het onderzoeksinstituut Nivel een onderzoek uit naar de knelpunten die verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten ervaren in de zorg voor mensen met (risico op) obstipatie. V&VN wil weten welke knelpunten er spelen bij de preventie, zorg en ondersteuning van mensen met (risico op) obstipatie. Ook wil V&VN weten welke oplossingsrichtingen (richtlijn of andere middelen) gekozen moeten worden om eventuele knelpunten aan te pakken.

Reflectiebijeenkomst
Om dit te onderzoeken heeft het Nivel o.a. een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder een landelijke groep van praktiserende verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het doel van deze bijeenkomst is om op de in kaart gebrachte knelpunten van het vragenlijstonderzoek met andere verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te reflecteren. Herken je de gevonden knelpunten in je werk en waarom wel of niet? Ook willen we tijdens de bijeenkomst met elkaar van gedachten wisselen wat oplossingsrichtingen zijn om die knelpunten aan te pakken.

Doe je mee?
Voor de bijeenkomst is het Nivel op zoek naar in totaal 15 deelnemers die ervaring hebben met patiënten met (risico op) obstipatie. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 22 april van 17.00 tot 19.00 bij het Nivel in Utrecht. Er zijn vacatievergoedingen (€ 50 per persoon) beschikbaar en evt. reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Zou je willen meedoen aan de bijeenkomst? Mail dan voor 15 april a.s. naar richtlijnen@venvn.nl. Alvast bedankt!

Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.