College Kwaliteitsregister

Het College stelt het beleid vast om de deskundigheid van verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals op een transparante wijze te borgen, volgens de normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Het College besluit over registratie en herregistratie, accreditatie, kwaliteitsborging, harmonisatie, openbaarheid, inzage en overgangsbepalingen over het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Het college toetst de uitvoeringsregelingen aan de bestaande regelgeving op onafhankelijke wijze. Het College zet hiermee een stempel op kwaliteit.

Leden

Voorzitter
Janneke van Vliet

Leden
● Caroline de Ridder (vicevoorzitter)
● Anneke de Groot
● Ina Bolt
● Anita de Reus
● Gerjan Wansink
● Puck Winnubst
● Stefaan Verheugt


Plaatsvervangend leden
Maaike Pouwels

Secretaris
Saskia van Bronkhorst