Het College stelt het beleid vast om de deskundigheid van verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals op een transparante wijze te borgen, volgens de normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep. 

Het College besluit over registratie en herregistratie, accreditatie, kwaliteitsborging, harmonisatie, openbaarheid, inzage en overgangsbepalingen over het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Het college toetst de uitvoeringsregelingen aan de bestaande regelgeving op onafhankelijke wijze. Het College zet hiermee een stempel op kwaliteit.

Het College positioneert het Kwaliteitsregister V&V in het speelveld van belanghebbenden. Het College wisselt van gedachten over beleidsvraagstukken met VWS, de Chief Nursing Officer, IGJ, BIG register, zorgverzekeraars, patiëntverenigingen, werkgevers uit diverse sectoren. Tevens is het College in gesprek met andere beroepsverenigingen. Daarnaast oriënteert het College zich ook internationaal en onderhoudt contacten met The Royal College of Nursing en de Nursing and Midwifery Council in Groot Brittannië.

Leden

Voorzitter
● Janneke van Vliet

Leden
● Marieke van Dort
● Peter van Gastel
● Anneke de Groot
● Jellie van Loon
● Caroline de Ridder

Plaatsvervangend leden
● Irma Voogd
● Gerjan Wansink

Secretaris
● Saskia van Bronkhorst