College Kwaliteitsregister

Het College ontwikkelt beleid voor het Kwaliteitsregister.

Het besluit over registratie en herregistratie, accreditatie, kwaliteitsborging, harmonisatie, openbaarheid, inzage, overgangsbepalingen en nieuwe ontwikkelingen.  Het College is een onafhankelijk orgaan van V&VN dat bestaat uit een voorzitter en zeven leden die afkomstig zijn uit de drie gebruikersgroepen van het Kwaliteitsregister V&V: verpleegkundigen en verzorgenden, aanbieders van scholing en zorginstellingen met een collectieve overeenkomst. De voorzitter en leden zijn benoemd door het bestuur van V&VN op grond van hun deskundigheid. 

Leden

Voorzitter
Janneke van Vliet

Leden
● Caroline de Ridder (vicevoorzitter)
● Anneke de Groot
● Ina Bolt
● Anita de Reus
● Gerjan Wansink
● Puck Winnubst
● Maaike Pouwels

Secretaris
Charlotte Scherphof (voorlopig)