Zo krijg je meer inzicht in je handelingen en competenties

  • 7 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kwaliteitsregister
Infuus

Een overzicht van je activiteiten en scholingen per voorbehouden en risicovolle handeling en een overzicht van je vorderingen per competentiegebied; uit ons ledenonderzoek (juni 2019) bleek dat veel verpleegkundigen en verzorgenden hier behoefte aan hebben. De afgelopen twee maanden zijn stapsgewijs verschillende aanpassingen in het Kwaliteitsregister V&V doorgevoerd die je helpen om dit overzicht te krijgen. Sinds deze week zijn al die aanpassingen ook beschikbaar via de app. We zetten de nieuwe mogelijkheden voor je op een rij.  

Scholingen en ODA koppelen aan voorbehouden en risicovolle handelingen 

Om voorbehouden en risicovolle handelingen te mogen uitvoeren moet je bevoegd én bekwaam zijn. Heb jij moeite met overzicht houden over alle scholingen en activiteiten die je op dit gebied hebt gevolgd en uitgevoerd? Sinds eind april kun je op je desktop de Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) in je portfolio koppelen aan voorbehouden en risicovolle handelingen. De gekoppelde ODA vind je terug in een handig overzicht.  Ook scholingsaanbieders kunnen geaccrediteerde scholing koppelen aan handelingen. Hebben zij dat gedaan? Dan is ook die scholing zichtbaar in je overzicht. Je vindt het overzicht met ‘handelingen’ in je portfolio, in het menu naast de scholingsagenda. 

Competenties invoeren bij ODA 

Om je vak en je functie goed te kunnen uitoefenen, ontwikkel je verschillende competenties. Veel verpleegkundigen en verzorgenden willen meer inzicht in hoe scholingen en leeractiviteiten hieraan bijdragen. Sinds april kun je bij het invoeren van ODA aangeven aan welke competenties je hebt gewerkt. Deze informatie wordt toegevoegd aan de al bestaande grafiek die inzicht geeft in je gevolgde (geaccrediteerde) scholingen per CanMEDS-competentiegebied. Je ziet nu dus in één grafiek op welke competentiegebieden jij je hebt ontwikkeld. Je vindt het overzicht in je portfolio. Klik bij ‘competenties’ op ‘Toon grafiek’. Waar je op desktop echt een grafiek ziet, geeft de app je ontwikkelingen op de CanMEDS-competentiegebieden weer als bloem. In de app vind je zowel de handelingen als de competenties in het menu onderin. 

Ledenonderzoek  

Met deze nieuwe functionaliteiten is invulling gegeven aan wensen van verpleegkundigen en verzorgenden die naar voren kwamen uit het rapport van het ledenonderzoek ‘Kwaliteit Voorop’ dat in juni 2019 verscheen. Het doel van dit onderzoek: uitzoeken hoe het zit met de tevredenheid over het Kwaliteitsregister V&V. Uit dit rapport blijkt dat 91 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden het handig zou vinden om een overzicht te hebben van alle scholingen die zijn gevolgd op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. 83 procent geeft aan het ook handig te vinden om meer overzicht te hebben in welke mate je scholingen en activiteiten bijdragen aan de CanMEDS-competenties. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de wijk gaven aan hier behoefte aan te hebben.

Zo koppel je ODA aan competenties en handelingen 
  • Open het Kwaliteitsregister op desktop of in de app
  • Voer een nieuwe activiteit (ODA) in of open een bestaande en bewerk deze
  • Selecteer bij ‘Competenties’ maximaal drie competentiegebieden en verdeel 100% over de gekozen competenties
  • Selecteer bij ‘Voorbehouden handelingen’ of ‘Risicovolle handelingen’ een of meerdere handelingen. Sla je keuze op

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd