Versoepeling herregistratie-eisen in het Kwaliteitsregister V&V wegens coronacrisis

  • 20 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Kwaliteitsregister

Sinds eind maart gelden er aangepaste herregistratie-eisen voor het Kwaliteitsregister V&V. De impact van de coronacrisis op verpleegkundigen en verzorgenden zowel op het werk als privé is de afgelopen maanden steeds duidelijker geworden. Om verpleegkundigen en verzorgenden nu niet onnodig te belasten met herregistratieverplichtingen is een coulanceregeling opgesteld; hierin worden de herregistratie-eisen tijdelijk verder versoepeld. We werken op dit moment hard aan het technisch doorvoeren van de regeling. Hier lees je alvast wat de coulanceregeling precies inhoudt.

Met de versoepeling van de herregistratie-eisen willen we je tijdens de coronaperiode tijdelijk vrijstellen van de herregistratieverplichtingen zodat je daar even geen omkijken naar hebt. Ook zijn de herregistratie-eisen verlaagd, hiermee willen we voorkomen dat je na de coronaperiode ineens versneld scholing moet gaan volgen om alsnog aan de herregistratie-eisen te voldoen. De volgende drie maatregelen in de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegen uitbraak COVID-19’ voorzien hierin.

Maatregel 1: Verruiming aanvraagtermijn naar 1 januari 2021

Loopt jouw herregistratieperiode af tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021? Dan heb je nu tot 1 januari 2021 de tijd om herregistratie aan te vragen. Dit zal geen gevolgen hebben voor je registratie in het Kwaliteitsregister. Uiteraard blijft het mogelijk om wél eerder herregistratie aan te vragen.

Maatregel 2: Geen doorhaling in het Kwaliteitsregister

Voldoe je niet of niet meer aan de eisen van herregistratie? Geen paniek. Tot 1 januari 2021 worden in het Kwaliteitsregister V&V geen registraties doorgehaald van verpleegkundigen en verzorgenden die niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. In de coulanceregeling lees je welke uitzonderingen er zijn.

Maatregel 3: Herregistratie-eisen verminderd met 10%

Je hebt binnenkort bij je herregistratieaanvraag de mogelijkheid om een vermindering van 10% op je herregistratie-eisen aan te vragen. Dit betekent dat je voor je herregistratie minder uren aan deskundigheidsbevordering hoeft te doen. Deze vermindering is van toepassing vanaf 1 maart 2020 en geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. De 10% vermindering geldt ook voor de deskundigheidsgebieden waarin je staat ingeschreven. Lees in de coulanceregeling precies wat dit voor jou betekent.

Let op: Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken en doorvoeren van de technische aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Dit is naar verwachting medio juni gerealiseerd. Zodra de aanpassingen zijn doorgevoerd, is het mogelijk om de 10% vermindering bij je herregistratie aan te vragen. We informeren je hierover op deze website.

Termijn tijdelijke regeling

De maatregelen in de coulanceregeling zijn tijdelijk van aard. Tot 1 januari 2021 is er een verruiming van de aanvraagtermijn en vinden er geen doorhalingen in het Kwaliteitsregister plaats. De vermindering van de herregistratie-eisen is van toepassing vanaf 1 maart 2020 en geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. Daarna worden de oorspronkelijke herregistratie-eisen weer van kracht.

Meer informatie

Mocht je naar aanleiding van dit bericht, of naar aanleiding van de coulanceregeling vragen hebben, neem dan gerust contact op via (030) 291 90 50 of via registers@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!