ODA vernieuwd: activiteit toevoegen aan je portfolio nu makkelijker

  • 26 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Kwaliteitsregister
Vrouw met mobiel toestel in haar handen

Alle activiteiten waar jij als verpleegkundige of verzorgende van leert, kun je in je porfolio opvoeren als overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA). Met de vernieuwingen in het Kwaliteitsregister V&V gaat dat vanaf vandaag een stuk makkelijker.

Uit een gebruiksvriendelijkheidsonderzoek van het Kwaliteitsregister in 2020 bleek dat verpleegkundigen en verzorgenden het toevoegen van ODA aan hun portfolio lastig vinden. Zij missen vaak de juiste informatie onder welke ODA-categorie zij hun activiteit kunnen opvoeren. Ook het toekennen van punten is soms onduidelijk. De vernieuwingen in zowel de app als op desktop moeten dit veranderen.

Nieuwe categorieën

De nieuwe indeling in categorieën is eenvoudiger en bevat zes categorieën in plaats van de oorspronkelijke dertien. Ook lichten we per categorie toe welke activiteiten je hierin kwijt kunt. Daarnaast hebben we de schermen waarmee je een ODA kiest en vervolgens kunt toevoegen verbeterd. De optie ‘ODA toevoegen’ is op desktop verplaatst naar het menu bovenin.

Nieuwe puntenrichtlijn

Naast de indeling is ook de puntenrichtlijn vernieuwd. De nieuwe puntenrichtlijn gaat - zoals altijd - uit van een uur is een punt. Maar voor alle categorieën zie je nu duidelijke maxima aangegeven in de schermen waarin je de activiteit toevoegt.
Wil je hier vanaf wijken? Lees hoe je dat doet bij ‘Afwijken van deze richtlijn’ in het ODA toevoegscherm. Lees meer over de nieuwe Richtlijn ODA.
Alle activiteiten die al in je porfolio stonden blijven overigens ongewijzigd.  

Duidelijk en overzichtelijk

De vernieuwingen zijn ontwikkeld in samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden uit de klankbordgroep van het Kwaliteitsregister. Deelnemers zijn enthousiast over de verbeteringen. “De nieuwe categorieën zijn duidelijk en overzichtelijk. Beter dan de huidige indeling. Het is nu duidelijker waar een activiteit bij hoort.”

Benieuwd naar de nieuwe manier van ODA toevoegen in de Kwaliteitsregister-app? Bekijk deze video.Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)