Het gedachtegoed Excellente Zorg heeft in het verleden zorginstellingen geholpen om een goede werkomgeving te creëren voor verpleegkundige en verzorgenden. V&VN ondersteunt nog steeds het gedachtengoed van Excellente Zorg en heeft gekozen om dit in de strategische agenda 2021-2024 op te nemen binnen het speerpunt Zeggenschap. Vooralsnog komen daarmee de metingen te vervallen. Wanneer hierover verdere informatie beschikbaar komt, zal dat op deze pagina opgenomen worden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)