Excellente Zorg is een model aan de hand waarvan verpleegkundigen en verzorgenden samen met de organisatie hun werkomgeving zó kunnen inrichten dat zij kwaliteit van zorg kunnen leveren en met plezier kunnen werken. Excellente Zorg is wetenschappelijk onderbouwd. Het is geïnspireerd op de ‘Essentials of Magnetism’ en de Magnet Hospitals in de Verenigde Staten.

Model Excellente Zorg V&VN

Het model bestaat uit drie pijlers: de verpleegkundigen & verzorgenden (V&V) pijler, de organisatiepijler en de patiëntenpijler. In de pijlers wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de zorg en de bijbehorende processen gekeken. Met Excellente Zorg wordt de focus gelegd op de vakbekwaamheid van verpleegkundigen en verzorgenden en de werkomgeving die hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. In het filmpje leggen we uit wat Excellente Zorg inhoudt.

Model Excellente Zorg

Zelf aankaarten

Wat kun je als verpleegkundige of verzorgende zelf doen om ervoor te zorgen dat jouw organisatie met Excellente Zorg aan de slag gaat? Pak het model erbij en kaart de tips aan bij je leidinggevende, in je team en bij de Verpleegkundige/Verzorgende Adviesraad (VAR) in jouw organisatie.