Online bijeenkomsten over wet BIG van start

  • 14 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Bijeenkomst V&VN

Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet BIG toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Drie onderwerpen staan daarbij centraal: voorbehouden handelingen, deskundigheidsbevordering en tuchtrecht. Om zo veel mogelijk verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te laten meepraten, organiseert V&VN meerdere online bijeenkomsten om input op te halen. Die input verwerken we in een peiling die eind deze maand naar alle leden uitgaat. Die zal onze inbreng bepalen richting VWS. De eerste online bijeenkomsten vonden afgelopen week plaats. Op 20 en 21 september volgen de bijeenkomsten over deskundigheidsbevordering, op 16 september over voorbehouden handelingen.

Moeten mensen zonder een zorgopleiding in de individuele gezondheidszorg voorbehouden handelingen uitvoeren? Moet de definitie van bekwaamheid opgenomen worden in de wet? Zijn er handelingen die je nu in de praktijk uitvoert die volgens jou opgenomen zouden moeten worden in de lijst met voorbehouden handelingen? Moeten gespecialiseerd verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden medicatie kunnen voorschrijven binnen hun expertisegebied?

Aan de hand van zes stellingen gingen een kleine honderd verpleegkundigen op donderdag 9 september met elkaar in gesprek over voorbehouden handelingen. Over de knelpunten in de regelgeving, over de onduidelijkheden in de wet en over wat er beter kan. Een verpleegkundig specialist uit de GGD: “De wet is totaal niet duidelijk over wanneer je bekwaam bent.” Een verpleegkundige: “Een definitie van bekwaamheid zou collega’s en patiënten meer inzicht geven in wat er van een zorgverlener verwacht mag worden.”

Maar wánneer ben je bekwaam, en hóe je dat kan vaststellen? Een verpleegkundige uit het Zuyderland ziekenhuis: “Bij ons heeft elke afdeling een eigen BIG verantwoordelijke die toetst of de collega’s bekwaam zijn. Het lastige is wel: kun je het opbrengen om tegen een naaste collega te zeggen dat hij het vak niet beheerst?” Een ambulanceverpleegkundige: “Wij laten daarom de toetsing uitvoeren door een onafhankelijke collega die op wat grotere afstand staat.”

Het voor kunnen schrijven van medicatie binnen je expertisegebied werd door een meerderheid van de deelnemers gesteund. Een medium care verpleegkundige: “Op onze afdeling hebben we nurse driven protocollen. Op basis daarvan kunnen we zelf met medicatie starten, met magnesium, insuline, kalium, noradrenaline.” Anderen waren minder enthousiast. Een dialyseverpleegkundige: “Ik zie patiënten met veel co-morbiditeiten. Je hebt nooit alleen te maken met nierfalen, maar ook bijvoorbeeld met hart- en vaatziektes. En dat grijpt allemaal op elkaar in.”

Nog ruimte op bijeenkomsten over deskundigheidsbevordering en voorbehouden handelingen

Er zijn nog plekken beschikbaar voor de bijeenkomsten voor verpleegkundigen en verzorgenden IG over deskundigheidsbevordering bij herregistratie op maandag 20 september (16.30-18.00 uur) en dinsdag 21 september (19.00-20.30 uur). Ook is er op donderdag 16 september (16.30-18.00 uur) een bijeenkomst over voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen. Meld je snel aan, want vol=vol!   

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd