(NIEUW) Praat mee over toekomstbestendige Wet BIG: Voorbehouden handelingen (Verpleegkundigen)

  • 16 september 2021
  • Bijeenkomst
  • V&VN Algemeen

Welke knelpunten kom je tegen bij de regels voor voorbehouden handelingen en hoe kunnen deze worden opgelost? De knelpunten kunnen te maken hebben met onduidelijkheid, onbekendheid en inflexibiliteit van de regels in de praktijk. Ook wordt onderzocht of het nodig is om de criteria voor toelating van nieuwe beroepen in de Wet BIG aan te passen. Om goed in kaart te brengen wat er speelt bij onze beroepsgroep is het belangrijk dat je meepraat over deze ontwikkelingen in de wet. Wil jij je mening geven en ons ideeën aanreiken? Laat horen wat jij belangrijk vindt in deze online bijeenkomst.

Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de Wet BIG toekomstbestendiger kan worden gemaakt op het gebied van voorbehouden handelingen en beroepenregulering. Wij zorgen dat de inbreng van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten de basis wordt voor onze gesprekken met VWS. In september gaan wij in vier bijeenkomsten in gesprek met leden en niet-leden over de knelpunten, mogelijke oplossingsrichtingen en wensen rond voorbehouden handelingen in de wet. Daarna houden we een grootschalige ledenpeiling om de uitkomsten te toetsen.

Lees hier meer over dit onderwerp op de themapagina Toekomstbestendige Wet BIG

Praktische informatie

Datum: donderdag 16 september 2021
Tijd: 16.30 – 18.00 uur
Plaats: Digitale bijeenkomst
Kosten: Deelname is gratis
Doelgroep: verpleegkundigen

Kwaliteitsregister V&V

Deze bijeenkomst kan je opvoeren als ODA (overige deskundigheidsbevorderende activiteiten) voor leren in werkgroep, bestuur of project.

Punten: 1 uur = 1 punt.
Je mag maximaal 5 punten per jaar per werkgroep/bestuur/project opnemen in je portfolio.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!