‘Nieuw model voor de wijk vraagt aanpassingen’

  • 8 februari 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_verpleegkundige_oudere dame

De wijkverpleging krijgt een nieuw bekostigingssysteem. Voor de wijkverpleegkundigen betekent dit dat ze beter kunnen kijken naar de zorgbehoefte van de cliënt. “Dit nieuwe systeem met zestien cliëntprofielen van de NZa kan hiervoor een belangrijke stap zijn. Het vraagt echter nog wel aanpassingen om de administratieve lasten voor de wijkverpleegkundige te verminderen”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

Wijkverpleegkundigen die nu een nieuwe cliënt in zorg nemen, gaan op huisbezoek om te bepalen welke zorg nodig is (intake). Dat blijft allemaal hetzelfde. Voor het krijgen van geld van de verzekeraar voor die zorg is het de bedoeling dat per 2025 een nieuwe vragenlijst van de NZa wordt ingevuld. Het nieuwe model moet meer aansluiten bij het werk van de wijkverpleegkundigen. Er wordt niet meer afgerekend per uur geleverde zorg. Dus de zorgvraag staat centraal, en niet meer de bekostiging.

“Eén van de doelen van de nieuwe bekostiging is dat niemand tussen wal en schip valt. Er komen betere tarieven voor cliënten met een complexere zorgvraag. Het mag niet gebeuren dat zorgorganisaties waar wijkverpleegkundigen voor werken alleen de gemakkelijke gevallen in zorg nemen”, licht Buurman toe.

Wijkverpleegkundige Noortje Schlattmann ziet nog meer voordelen van het nieuwe bekostigingsmodel ‘draagkracht-draaglast’. “Dit model gaat uit van passende zorg. Hierbij kijkt de wijkverpleegkundige nog meer dan nu naar wat de cliënt nog kan en wat er aan zorg nodig is. We inventariseren of iemand een netwerk heeft en of we de cliënt kunnen helpen om zelfredzamer te worden. Daardoor houden wij weer tijd over voor andere cliënten.”

Zorgvuldige intake

Margriet van Rooijen, wijkverpleegkundige die meedraaide met de pilot: “Ondanks ‘de draak van een naam’ vind ik het heel goed dat het ‘draagkracht-draaglast’-model sámen met wijkverpleegkundigen is opgezet. In het nieuwe model vullen we een korte vragenlijst in (het casemixformulier, red.) en op basis daarvan wordt een cliënt ingedeeld in één van die zestien profielen. Hoe groter de zorgvraag, hoe zwaarder het profiel wordt. Niemand kan buiten die profielen vallen. Natuurlijk moeten we wennen aan het nieuwe model. Er zullen nog dingen moeten worden aangepast. Zo vind ik de vraag ‘Is er mantelzorg?’ niet zoveel zeggen. Als er mantelzorg is, betekent dit niet dat dit ook kan worden ingezet.”

Bij het nieuwe model moet een aparte vragenlijst worden ingevuld die nu nog iets langer is dan de oude. Van Rooijen: “Je kunt deze alleen maar invullen als je een zorgvuldige intake hebt gedaan. Als je je cliënt goed kent, zal het misschien nog geen minuutje duren.”

Buurman besluit: “Het meest ideale is als in de toekomst de benodigde informatie voor de bekostiging direct uit het patiëntendossier gehaald kan worden, zonder een aparte vragenlijst in te vullen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)