Nieuw model kijkt naar wat de cliënt nog kan

  • 24 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
3D8A0644

Wijkverpleegkundigen zetten per 1 januari 2024 de eerste stappen naar een andere manier van bekostiging door te gaan werken met cliëntprofielen. “Uitgangspunt is passende zorg, waarbij de verpleegkundige kijkt naar de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt”, vertelt wijkverpleegkundige Noortje Schlattmann, die meedeed aan de pilot met het ‘draagkracht-draaglast’-model. 

Schlattmann is ook bestuurslid van de afdeling wijkverpleegkundigen V&VN. “Onze vereniging heeft met de NZa gekeken meegedacht en feedback gegeven over hoe je tot een andere bekostiging kunt komen die meer op maat gesneden is voor de cliënt. Bij de financiering voor zorg op de huidige manier worden cliënten ingedeeld in één van de zes doelgroepen die verzekeraars hebben vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan kortdurende zorg na ziekenhuisopname of terminale zorg. In het nieuwe ‘draagkracht-draaglast’-model vullen zorgprofessionals een korte vragenlijst in -een casemixformulier- op basis waarvan de cliënt automatisch wordt ingedeeld in een profiel. Daarvan zijn er zestien. In het model wordt gekeken naar de draagkracht, draaglast en de ondersteuningsbehoefte.” 

Het draagkracht-draaglast-model maakt inzichtelijk wat de cliënt en zijn of haar netwerk zelf nog kunnen. Het voorspelt hoeveel zorg een cliënt nodig zal hebben en in de bekostiging wordt daarmee rekening gehouden. Schlattmann: “Het gaat meer uit van gezondheid. Eerst de positieve dingen bekijken. Wat kan de cliënt nog wel en wat kan zijn netwerk betekenen? Zo ga je naar passende en andere zorg. Dat kán betekenen dat er andere zorg wordt ingezet dan eerder gebruikelijk was. Maar dit geeft wel mogelijkheden voor een andere zorginzet of voor het kunnen helpen van meer cliënten.”

Administratie blijft er altijd, dus ook bij het nieuwe bekostigingsmodel, vertelt Schlattmann: “Maar het is geen grotere administratieve last dan de huidige methode. Uiteindelijk zijn er maar negen vragen die moeten worden ingevuld. Korte vragen met scores en daar rolt één van de 16 doelgroepen uit. Ik ben er soms nog geen twee minuten mee kwijt. De voorwaarde hierbij is wel dat de zorgbehoefte volledig in kaart is gebracht, dus dat je op een secure wijze de informatie verzamelt en invult.”

Maar wat gebeurt er als er bijvoorbeeld uitrolt dat iemand nog veel draagkracht heeft en een week later niet? “Verpleging is een dynamisch proces.  Als de zorgvraag verandert, vul je het model opnieuw in,” besluit de wijkverpleegkundige. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)